Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo dân có được phép cầm bánh lễ cho linh mục đọc lời Truyền Phép không?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: một linh mục Dòng đang thăm viếng Hoa Kỳ đã đưa bánh lễ cho mọi người có măt cầm trong tay khi linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ tại tư gia, việc này đúng hay sai, xin cha giải thích giúp.

Trả lời: không biết ông bạn có nhớ đúng việc này như vậy không vì nếu đúng như vậy thì linh mục kia đã vi phạm nặng nề kỷ luật Bí Tích về Thánh Lễ.

Với kỷ luật và giáo huấn của Giáo Hội thì chỉ có Linh mục, khi dâng Thánh Lễ, được giơ tay trên Lễ vật trước lúc Truyền phép (consecration) cũng như cầm bánh và chén rượu nho trước và sau khi truyền phép mà thôi.Nếu có Phó Tế phụ giúp thì Phó tế được phép cầm chén Máu Thánh nâng lên cùng với Chủ Tế cầm Mình Thánh trước lúc đọc kinh Lậy Cha. Tuyệt đối người tham dự thánh lễ, dù là tu sĩ hay giáo dân, không ai được phép làm chung việc này.Chắc chắn như vậy.

Nhưng Phó tế cũng không được phép giơ tay trên Lễ vật cùng với Chủ tế và Đồng tế, và Phó tế phải quỳ xuống khi Chủ tế bắt đầu đọc Kinh nguyện Thánh Thể (Tạ Ơn) để phân biệt vai trò của Chủ Tế, Đồng tế và Phó tế.

Giáo dân tham dự thánh lễ, ngoài phần thưa đáp đã qui định, không được đọc chung hay làm bất cứ cử chỉ nào khác cùng với Chủ tế và Đồng tế. Do đó, nếu linh mục nào phân phát bánh lễ hay rượu nho cho giáo dân cùng cầm khi linh mục đọc lời Truyền Phép Thánh Thể, nhất là cho phép mọi người tham dự lễ cùng đọc chung Kinh nguyện Thánh Thể và lời Truyền Phép là vi phạm hoàn toàn kỷ luât bí tích về Thánh Lể và nêu gương xấu trong Giáo Hội.

Mọi Giám mục, linh mục đều buộc phải tuân giữ những gì Giáo Hội đã qui định về việc cử hành các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể. Không có luật nào cho phép giáo dân cùng cầm bánh hay chén rượu nho khi linh mục đọc lời Truyền Phép cả. Vậy ai làm khác đi thì đã tự ý soạn Lễ Qui riêng cho mình và tự tách mình ra khỏi kỷ luật chung của Giáo Hội về việc cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn (The Eucharist).

Nếu ai chứng kiến việc vi phạm này thì có bổn phận phải trình cho Giám Mục địa phương của mình biết hoặc cho Bề Trên liên hệ nếu là linh mục Dòng.

Sau nữa về phần mình, giáo dân cũng không nên tham gia vào việc sai trái này và hãy thách đố (challenge) linh mục nào làm việc này về kỷ luật bí tích của Giáo Hội.

Tôi quả quyết là việc làm này sai trái hoàn toàn nếu chúng ta muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội trong việc tuyên xưng đức tin và cử hành mọi nghi thức phụng vụ thánh ở nhà thờ, nhà nguyện hay dù ở tư gia.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 16.08.2006. 00:17