Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Có mấy bậc Thánh Lễ trong phụng vụ của Giáo Hội?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Có mấy bậc Thánh Lễ trong phụng vụ của Giáo Hội?

Trả lời: Nói chung, Thánh Lễ (Eucharist, Holy Mass) là việc thờ phượng cao trọng nhất và có giá trị nhất mà Giáo Hội dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô. Hay nói khác đi, qua tác vụ thánh của Giáo Hội, Chúa Giêsu Kitô tiếp tục dâng Hy Tế của Người lên Chúa Cha để xin ơn cứu độ cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích mà chính Chúa đã dâng Hy Tế này lần đầu tiên trên thập giá năm xưa. Đây là mục đích và ý nghĩa của mỗi lần cử hành Thánh lễ.

Tuy nhiên, để nhấn mạnh tầm quan trọng khác nhau của mỗi biến cố được cử hành trong Thánh Lễ, thì phụng vụ Giáo Hội phân chia ra 3 bậc cử hành sau đây:

 1. Lễ Trọng (Solemnity)

  * Lễ trọng để kỷ niệm những biến cố quan trọng nhất như Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh của Chúa Kitô, Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm thai, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (1-1) kính Thánh Cả Giuse (19-3), kính hai Thánh Phêrô, Phaolô tử đạo, (29-6), kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24-6) v.v.

  * Lễ trọng có 3 bài đọc (bài đọc 1, 2 và bài Phúc Âm)có kinh Vinh danh (Gloria) Kinh Tin Kính và Kinh Tiền Tụng (Preface) riêng

  * Lể Trọng thường cũng có Lễ Vọng (Vigil) cử hành chiều trước ngày Lễ chính.

  * Đa số các Lễ Trong cũng là Lễ buộc tín hữu phải giữ như các ngày Chúa Nhật (luật Giáo Hội)

 2. Lễ Kính (Feast)

  Lễ kính các thánh nam nữ quanh năm ngoài Lễ kính chung vào ngày 1-11 (Lễ Trọng, buộc). Các thánh nam nữ khác như các Thánh Tông Đồ, các Thánh tử đạo, hiển tu, đồng trinh v.v. và vài dịp khác kính Đức Mẹ hay kỷ niệm ngày thánh hiến Thánh Đường, kính Ngai Toà Phêrô, (Chair of Peter,) v.v.

  * Lể kính chỉ có 2 bài đọc: bài đọc 1 và bài Phúc Âm. Có kinh Vinh danh nhưng không đọc kinh Tin Kính, và không có kinh Tiền Tụng riêng.

  * Lễ kính không buộc như Lễ Trọng.

 3. Lễ Nhớ (memorial)

  * Ngoài hai bậc cử hành nói trên ra còn lại là lễ nhớ cử hành quanh năm. Lễ nhớ chỉ có bài đọc 1 và bài Phúc Âm. không có kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, và không buộc phải giữ.

Sự phân chia nói trên chỉ để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mỗi biến cố được cử hành chứ không liên hệ gì đến giá trị thờ phượng và cưú rỗi của Thánh Lễ vì như đã đã nói ở trên, mọi thánh lễ đều là Hy Tế của Chúa Giêsu mà Giáo Hội nhân danh (in persona Christi) cử hành dâng lên Chúa Cha để tôn thờ, cảm tạ và xin ơn cứu độ cho chúng ta. Cho nên, Lễ bậc nào cũng quan trọng và hữu ích cho kẻ sống và kẻ chết. Ý cầu nguyện cho người sống hay cho linh hồn người quá cố tức Ý Lễ (Mass intention) đều có thể đựơc cầu xin trong cả ba bậc Lễ trên đây. Nhưng không có bậc Lễ nào được đặt ra để lấy bổng lễ (tiền xin lễ) khác nhau cả. Nghĩa là không hề có bậc nhất, bậc nhì, bậc ba với giá tiền khác nhau về bổng Lễ như đã có sự lạm dụng sai trái từ xưa đến nay ở nhiều nơi trong và ngoài Việt Nam.

Sau hết, một điều quan cần lưu ý là ơn Chúa ban cho người sống hay kẻ chết qua Thánh Lễ là nhưng không, nghiã là không liên can gì đến số tiền xin Lễ (bổng lễ dành cho linh mục cử hành). Do đó, xin lễ với bổng lễ to và được rao tên trước, có kéo chuông, đèn nến nhiều ít chỉ là hình thức phô trương bề ngoài và không hề có chút giá trị thiêng liêng nào hơn một thánh lễ làm âm thầm, có ít hay không có bổng lễ, không chuông, không đèn nến, trưng hoa rầm rộ. Xin nhớ kỹ điều này.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2006. 14:10