Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Có được cử hành lễ nghi an táng cho người tân tòng và trẻ em chết trước khi được rửa tội không?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Nhân chuyện có nơi giáo quyền địa phương đã không cho cử hành lễ an táng và không cho chôn xác người tự tử trong nghĩa trang họ Đạo, Cũng xin được nói thêm về trường hợp người tân tòng đang học giáo lý để được rửa tội, nhưng chẳng may đã chết trước khi được rửa tội kể cả các em bé chết mà không được rửa tội thì phải đối xử ra sao ?

Nhưng trước khi trả lời câu hỏi trên, thiết nghĩ cần nói lại ở đây một lần nữa về

tầm quan trọng của bí tích Rửa tội, một bí tích tối cần thiết đế được cứu rỗi mà chính Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại đến ba lần trong các Tin Mừng Gioan, Mac-cô và Matthêu:

Trước hết trong Tin Mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu đã nói với ông già Ni-cô-đê-mô như sau :

"Thật, Tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí." (Ga 3:5)

Trong Tin Mừng Thánh Mác-cô, Chúa cũng nhận mạnh như sau về Phép rửa:

"Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu rỗi. Còn ai không tin sẽ bị luận phạt." (Mc 16:16)

Trước khi về Trời Chúa cũng truyền các Tông Đồ mệnh lệnh sau đây :

"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ; làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần..." (Mt 28:19)

Như thể đủ cho thấy Phép Rửa thật vô cùng quan trọng và cần thiết cho con người được hưởng cứu độ của Chúa Cứu Thế Giêsu.

Dựa vào lời Chúa nói trên, Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng : " ...Giáo Hội không biết có cách nào khác để bảo đảm cho con người vào vinh phúc vĩnh cửu ; bởi vậy Giáo Hội không thể lơ là với sứ mạng Chúa đã trao cho là làm cho nhiều người được lãnh nhận Phép Rửa. Thiên Chúa đã gắn chặt ơn cứu độ vào phép Rửa tội..." (x. SGLGHCG số 1257)

Như vậy, thật cần thiết cho cha mẹ phải lo cho con cái được lãnh nhận bí tích quan trong này càng sớm càng tốt. Nghĩa là không được trì hoãn và nhất là không được nghe theo lập luận của một số người thời nay, dựa vào tự do cá nhân quá chớn, nghĩ rằng phải tôn trọng tự do của con cái để chúng tự quyết định xem có muốn được rửa tội hay không. Đây là sự sai lầm lớn của những ai muốn lấy cớ tôn trọng tự do cá nhân để trì hoãn việc rửa tội cho con cái khi còn bé, như truyền thồng vẫn có từ xưa đến nay về việc rửa tội cho trẻ em sau khi được sinh ra. Tuy các em, khi đó, chưa hiểu biết gì về lợi ích của Phép Rửa, nhưng ơn tái sinh của Phép Rửa sẽ dần dần lớn lên trong tâm hồn các em theo thời gian nhờ gương đức tin và lời dạy dỗ của cha mẹ để giúp các em tăng trưởng trong đức tin và thêm hiểu biết và yêu mến Chúa khi khôn lớn. Vì thế, cha mẹ không những có bổn phận lo cho con cái được rửa tội khi còn bé và giúp chúng lớn lên trong đức tin bằng chính gương sống đức tin của mình trong gia đình.

Liên quan đến câu hỏi được đặt ra, xin được trả lời như sau:

I- Trước hết về những người Tân tòng (catechumens) : họ là những người đang tìm hiểu đức tin và đang được học giáo lý để chuẩn bị nhận lãnh 3 bí tích quan trọng là rửa tội, thêm sức và Thánh Thể sau khi hoàn tất chương trình khai tâm nhập Đạo (RICA).

Như thế, qua tiến trình này người tân tòng đang khao khát được gia nhập Giáo Hội qua phép rửa. Nghĩa là họ đã sẵn sàng để nhận lãnh bí tích tái sinh này để trở nên con cái của Thiên Chúa như Giáo Hội dạy.

Nhưng chẳng may có ai trong số tân tòng này đã chết mà không kịp được rửa tội thì giáo lý của Giáo Hội dạy như sau:

Đối với người dự tòng chết khi chưa được rửa tội, thì lòng ao ước tỏ tường được rửa tội và sự sám hối tội lỗi cùng với đức ái của họ sẽ bảo đảm ơn cứu độ cho họ, ơn cứu độ mà họ không thể nhận lãnh nhờ bí tích Rửa tội” (x. SGLGHCG số 1259)

Giáo lý trên cũng áp dụng cho những người chết vì đức tin nhưng chưa được rửa tội thì cũng “ được coi là đã được rửa tội do sự chết của họ vì Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Phép rửa tội bằng máu này, cũng như phép rửa tội bằng ao ước, tuy không là bí tích, nhưng cũng mang lại tất cả hoa trái của phép Rửa tội.” (Sđd số 1258)

Do đó, theo giáo luật số 1183 triệt 1 thì những người nói trên được đồng hóa vớicác Kitô hữu trong việc an táng. Nghĩa là phải cử hành lễ nghi an táng của Giáo Hội cho họ như mọi tín hữu khác qua đời.

Sở dĩ phải đối xử với họ như vậy là vì dù họ không được rửa tội đúng theo nghi thức nhưng vì họ có lòng ao ước lãnh nhận bí tích này, nhất là được chết vì đức tin thì dù chưa được rửa tội, họ cũng được coi như mọi tín hữu đã được rửa tội, và do đó Giáo Hội vẫn dành nghi thức an táng cho họ như giáo luật nêu trên đã qui định.

II- Về các trể em chết mà không được rửa tội, giáo lý Giáo Hội cũng dạy như sau:

“Giáo Hội chỉ còn biết phó thác các em cho lượng từ bi của Thiên Chúa như Giáo Hội làm khi cử hành lễ an táng cho các em. Thiên Chúa nhân từ vô cùng muốn cho tất cả mọi người được cứu độ" (1Tm 2:4) và lòng âu yếm mà Chúa Giêsu đã dành cho các trẻ nhỏ khiến Người đã nói : “Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.” (Mc 10 :14).Tất cả những điều này cho phép chúng ta hy vọng có một con đường dẫn đến ơn cứu độ cho các trẻ em chết khi chưa được rửa tội.Nhân đây, Giáo Hội cũng khẩn thiết kêu gọi đừng cản trở các em đến với Chúa Kitô qua hồng ân của Phép Rửa. (x.SGLGHCG số 1261)

Dựa vào giáo lý trên đây, giáo luật số 1183, triệt 2 cũng khuyến cáo như sau:

Bản quyền sở tại (Giáo quyền địa phương) có thể ban phép cử hành an táng theo nghi thức Giáo hội cho các trẻ em mà cha mẹ có ý rửa tội nhưng đã chết trước khi được rửa tội.”

Nghĩa là không có luật nào ngăn cấm cử hành an táng cho các trẻ em chết mà chưa được rửa tội.

Cũng vì lợi ích thiêng liêng lớn lao của Phép Rửa mà Giáo Hội ân cần nhắc nhở cha mẹ phải mau mắn lo cho các con cái mình được lãnh nhận bí tích rửa tôi càng sớm càng tốt như đã nói ở trên. Đặc biệt trong trường họp nguy tử, không tìm được linh mục hay phó tế thì bất cứ ai - cách riêng là cha mẹ- đều được phép rửa tội cho trẻ em trong trường hợp khẩn cấp, nguy tử đó với công thức Chúa Ba Ngôi và dùng nước đổ trên đầu hay trán của trẻ em.

Tóm lại, dù người Tân tòng hay trẻ em chết trước khi được rửa tội thì Giáo Hội vẫn dạy phải dành cho họ nghi thức an táng như mọi giáo hữu khác, vì không có luật nào cấm việc này. Hơn thế nữa, không ai có thể biết và phán đoán gì về số phận đời đời của họ, nên chỉ biết phó thác họ cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành mà thôi.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 22.06.2011. 20:29