Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ai Được Mời Gọi Trở Nên Thánh Thiện?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Lời mời gọi nên thánh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như ta đọc thấy trong Kinh Thánh Tân và Cựu Ước. Thật vậy, trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái như sau:

Với danh nghĩa là Đấng Thánh
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã thề rằng
… (A-môt 4: 2)

Ở nơi khác, Thiên Chúa cũng phán bảo con người như sau : “… vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàmở giữa người, Ta là Đấng Thánh...” (Hôsê 11:9)

Hay để nhắc cho dân Do Thái ơn Người đã giải phóng cho họ khỏi ách nô lệ, thống khổ bên Ai Cập qua tay ông Mô-sê:

Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên, để Ta làm Thiên Chúa của các ngươi; vậy các ngươi phải thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh.” (Levi11: 45)

Thánh vịnh 29 (28) cũng ca ngợi Thiên Chúa như sau:

Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người
Và thờ lậy Chúa uy nghiêm thánh thiện
” (TV 29: 2)

Hoặc đặc biệt lời Thiên Chúa nói với ông Abraham, Tổ phụ Dân Do Thái sau đây:

“… Ta là Thiên Chúa toàn năng, người hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo (thánh thiện)” (Stk:17: 1)

Ngôn sứ I-Sai-a cũng được chiêm ngưỡng “Chúa Thượng” ngự trên Tòa cao và nghe tiếng các Thiên Sứ ca tụng danh thánh Ngài như sau:

Thánh, Thánh, chí Thánh
ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh
… (Is 6: 3)

Sau này, khi đến trong trần gian để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi các môn đệ của Người phải sống thánh thiện, phải trở nên hoàn hảo như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48)

Tất cả những lời Chúa trên đây không chỉ nhằm nói riêng với Dân Do Thái xưa kia, hoặc cho riêng các Tông Đồ của Chúa Giêsu mà cũng muốn nói với hết mọi người chúng ta ngày nay, những kẻ có diễm phúc được biết và tin có Chúa là Cha cực tốt cực lành, “Nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giầu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ.” (Xh 34: 6)

Thiên Chúa là Đấng Thánh, trước tiên, có nghĩa là Ngài siêu vượt ra khỏi mọi phạm trù của bất toàn, bất hảo, bất lương, khuyết điểm và lầm lỗi. Nơi Ngài chỉ có sự hoàn hảo hay thánh thiện, khôn ngoan và nhân từ tuyệt đối mà thôi.

Cho nên, Thiên Chúa cũng mong muốn tất cả con cái loài người trở nên hoàn thiện để “nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này.” Như Thánh Phêrô đã dạy. (2 Pr 1: 4)

Những điều hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này là : hận thù, nghen nghét, bất công, nhẫn tâm làm điều độc ác như giết người, bán con cái cho bọn buôn người, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho bọn mãi dâm, phá thai, trộm cướp, lường đảo, gian dâm, chuộng khoái lạc chủ nghĩa (hedonism) thay chồng đổi vợ, ô uế, bóc lột, tham nhũng, cờ bạc, tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất và mọi vui thú vô luân, vô đạo…vô cùng bất xứng với phẩm giá con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng toàn năng, toàn thiện, và toàn mỹ.

Trên đây là thực trạng “hư đốn” của biết bao triệu triệu con người ở khắp nơi và ở mọi thời đại, đặc biệt là trong thế giới tục hóa ngày nay đang sống với “văn hóa sự chết” chối bỏ Thiên Chúa và chà đạp lên, hay không nhìn nhận một giá trí tinh thần, luân lý và đạo đức nào..

Trước thực trạng này, người tín hữu Chúa Kitô đang sống niềm tin trong Giáo Hội Công Giáo, -hơn bao giờ hết- được mời gọi sống thánh thiện để làm chứng cho Chúa là Đấng Thánh, là Chân Thiên Mỹ tuyệt đối, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi bất toàn, bất lương, gian ác và nhơ uế. của thế gian và ma quỉ.

Thật vậy, làm nhân chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện là cách tốt nhất, cụ thể nhất để thuyết phục người chưa biết Chúa tin có Chúa là Đấng Thánh.

Điều kiên trước tiên để nên thánh đòi hỏi mọi người tín hữu chúng ta phải xa tránh mọi tội lỗi vì chỉ có tội mới làm cho chúng ta ra ô uế và không thể giống Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Lại nữa, cũng chỉ có tội mới đẩy xa chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa và làm cho công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô trở nên vô ích cho những ai cứ chọn con đường gian tà, độc ác, nhơ uế để sống và không có thiện chí muốn hoán cải để được tha thứ và cứu rỗi. Xin nhắc lại một lần nữa, là nếu con người cứ buông mình sống theo những đòi hỏi tội lỗi của bản năng và gương xấu của xã hội, thì Thiên Chúa không thể cứu ai được vì con người còn có tự do để lựa chọn giữa sự dữ và sự lành, giữa trong sạch và nhơ uế.

Nói khác đi, sự thánh thiện đòi hỏi phải khử trừ mọi nhơ nhuốc và gian ác như Thiên Chúa đã đòi hỏi dân Do Thái xưa phải thực hành để xứng đáng là dân tộc thánh :

“… Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại trong Israel.” (Đnl 17: 12)

Phải khử trừ sự gian ác vì nó xúc phạm nặng nề bản chất thánh thiện và nhân lành của Thiên Chúa, Đấng muốn cho mọi người được “cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4) hầu được tham dự vào sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu của Người trên Nước Trời mai sau.

Nhưng tiếc thay, sự gian ác, độc dữ (evils) ngày một gia tăng ở khắp nơi trên thế giới ngày nay. Độc ác vì giết người, giết thai nhi, và đặc biệt, giết trẻ nữ (infanticide), một thực trạng rất đau lòng và ghê sợ ở Trung Hoa cộng sản với chính sách “một con cho mỗi gia đình”. Nạn giết trẻ nữ đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trong xã hội Trung Hoa vì quan niệm trọng nam khinh nữ, một tội ác chống lại Thiên Chúa là Đấng dựng nên con người có nam có nữ. Đặc biệt nữa, gian ác vì các sách lược của các chế độ độc tài, độc đảng muốn bảo vệ sự cai trị hà khắc của họ, nên đã giết hại, thủ tiêu hay bỏ tù không thương tiếc những ai dám chống lại chúng để đòi hỏi một đời sống tự do, ấm no, công bình và dân chủ.. Nhưng bọn độc tài, gian ác này không bao giờ biết thương và lo cho hạnh phúc của ai, nhất là không quan tâm gì đến việc tối hệ trọng là bảo vệ nền luân lý, phong hóa và đạo đức của xã hội, mà chỉ tìm mọi cách để duy trì ách cai trị độc ác của chúng để làm giầu cho phe đảng, cho cá nhân cầm quyền, trước sự nghèo đói khốn cùng của người dân và tụt hậu thê thảm về luân lý, đạo đức của xã hội..

Do đó, những ai muốn sống thánh thiện để nên giống Chúa thì cần thiết phải khử trừ mọi gian ác như lời Chúa đã truyền cho dân Do Thái trên đậy.

Sống thánh thiện không phải là đòi hỏi riêng cho một số người nào trong Giáo Hội mà là nhu cầu cần thiết phải thỏa mãn của mọi người có niềm tin Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Nghĩa là, mọi thành phần trong Giáo Hội, gồm Hàng Giáo phẩm- Giáo sĩ, Tu sĩ và giáo dân- đều được mong đợi sống thánh thiện để nên giống Chúa mà mình tôn thờ và muốn giới thiệu cho những người chưa biết và tin có Chúa, là Đấng Thánh đã tạo dựng muôn loài muôn vật

Mặt khác, sống thánh thiện cũng đòi hỏi đức khiêm nhường và tính thần nghèo khó của Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã nêu gương sáng, khi Người chọn sinh ra, lớn lên đi rao giảng Tin Mừng và cuối cùng chết trong sự khó nghèo tột độ để cho nhân loại được sống và hưởng giầu sang phú quí của Nước Trời. Đó là lý do vì sao Chúa đã nói với một thanh niên giầu có một ngày kia như sau:

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và cho người nghèo. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19: 21)

Như thế, nếu khinh miệt người nghèo, người hèn kém, để chỉ làm thân, làm bạn với người giầu sang và danh vọng chóng qua ở đời này thì không thể làm nhân chứng cho Chúa Kitô, Đấng “vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có.” (2 Cor 8: 9)

Tinh thần khó nghèo và khiêm hạ nói trên của Chúa Kitô phải là gương mẫu trước tiên cho các Tông Đồ xưa kia và ngày nay trong Giáo Hội, như đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô đã chứng tỏ qua cung cách và đời sống, khiến mọi người trong và ngoài Giáo Hội đang rất ngưỡng mộ và khâm phục hiện nay.

Có thánh thiện thực sự trong chiều kích này thì mới có sức thu hút và thuyết phục người khác tin và sống điều mình giảng dạy cho họ. Ngược lại, nếu cũng chậy theo tiền của, ham danh hám lợi và làm tay sai cho thế quyền để trục lợi cho cá nhân mình, phương hại cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, thì sẽ trở thành phản chứng và không thuyết phuc được ai tin lời mình rao giảng nữa.

Chúa nói: “Ai có tai nghe thì nghe” (Mt 13:43; Lc 8:8; Mc 4:23)

Mặt khác, sống thánh thiện cũng đòi hỏi phải thực thi bác ái và công bằng với người khác vì Thiên Chúa là tình thương và công bằng tuyệt đối. Do đó, bóc lột và dửng dưng trước sự đau khổ, bệnh tật và nghèo đói của người khác là ngoảnh mặt làm ngơ với chính Chúa Kitô đạng thực sự hiện diện nơi những người anh chị em xấu số đó (x. Mt 25 : dụ ngôn ngay phán xét chung)

Trên đây là những khía cạnh cụ thể hay bề nổi của đời sống thánh thiện. Ở chiều xâu hay mặt chìm của đời sống này là lòng khát khao muốn nên giống Chúa Kitô về mọi phương diện để có thể nói được như Thánh Phaolô là “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi..” (Gl 2:20)

Thật vậy, Chúa Kitô không những là hiện thân tình thương mà còn phản ánh trung thực sự thánh thiện của Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, như Phêrô đã tuyên xưng một ngày kia :

“Phần chúng con, chúng đã con tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6: 69)

Vì thế, mặc lấy Chúa Kitô là mặc lấy sự thánh thiện. sự vẹn toàn, vì Chúa chính là hiện thân của tất cả chiều kích hoàn hảo đó, và cũng là “con chiên không tì vết” (1 Pr 1 : 19) đã dâng Hy Tế đền tội cho nhân loại đẹp lòng Chúa Cha là Đấng Thánh. Chính nhờ hy tế Chúa Kitô đã dâng một lần trên thập giá năm xưa, “mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.” (Dt 10: 14)

Nhưng muốn giữ vững sự hoàn hảo nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô như lời Kinh thánh trên đây, thi nhất thiết đòi hỏi chúng ta phải có thiện chí muốn sống hoàn hảo, nghĩa là có thiện chí muốn thánh hóa mình để trở nên hoàn hảo hơn.

Sống giữa những người đang làm những sự gian ác, bất lương, vô nhân đạo, ô uế với đam mê dâm loạn và mọi vui thú vô luân vô đạo, người sống thánh thiện sẽ là nhân chứng sống động cho Chúa, ví như những vì sao chiếu sáng trên bầu trời tối đen về đêm.

Dĩ nhiên, cho được sống khác biệt với loại người gian tà nói trên, chúng ta phải cậy nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, vì “không có Thầy anh em không làm gì được.” (Ga 15 : 5)

Thiện chí về phía chúng ta là cần như chưa đủ. Muốn đủ phải cậy nhờ ơn thánh Chúa là động lực chính nâng đỡ thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được sự hoàn hảo để bước đi theo Chúa mỗi giây phút trong cuộc lữ hành tiến về quê Trời, mặc dù bản chất yếu đuối con người, mưu chước của ma quỉ và gương xấu của thế gian luôn ra sức để cản trở chúng ta trên đường hoàn thiện, để nên giống Chúa là Đấng Thánh.

Tóm lại, chỉ có đời sống thánh thiện mới cho ta hy vọng được cứu độ để được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa là nguồn duy nhất của mọi hoan lạc, và vinh phúc vĩnh cửu. Đó là lời mời gọi khẩn thiết cho hết mọi người chúng ta chứ không riêng cho một thành phần nào trong Giáo Hội.Nghĩa là tất cả những ai đã lãnh Phép Rửa và đang sống đức tin trong Giáo Hội đều được mời gọi và có bổn phận phải nên thánh, nên hoàn hảo như “Cha chúng ta ở trên Trời là Đấng hoàn thiện”, là Chân, Thiên, Mỹ tuyệt đối.

Nhưng muốn thăng tiến trong đời sống thiêng liêng để ngày một thêm hoàn hảo thì cần thiết phải sử dụng những phương tiện hữu hiệu là cầu nguyện và năng lãnh nhận hai bí tích rất quan trọng là Hòa giải và Thánh Thể, sau khi đã lãnh nhận các bí tích rửa tội và Thêm sức. Qua cầu nguyện chúng ta được liên kết mất thiết với Chúa, được tiếp cận với chính sự lành và sự thánh thiện để được lôi cuốn tháp nhập dần dần vào sự thánh thiện đó.

Nhờ bí tích hòa giải, chúng ta không những được tha thứ những lỗi phạm vì yếu đuối con người mà còn được tiếp sức để vươn lên trên đường hoàn hảo. Sau hết và quan trọng hơn cả là được kết hiệp với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, một suối nguồn của sự thánh thiện và bình an, một đảm bảo của ơn cứu độ, căn cứ vào lời Chúa đã hứa cho: “ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.” (Ga 6 :54).

Tóm lại, nên thánh là nhu cầu tối quan trọng và cần thiết cho mọi người có niềm tin Thiên Chúa là Đấng Thánh. Để đạt mục đích này, chúng ta phải tích cực sông với mọi chiều kích chìm và nổi của đời sống thánh thiện như đã nói ở trên để nói lên lòng khao khát muốn thuộc về Chúa, muốn trở nên giống Chúa. Nghĩa là muốn chê ghét và xa tránh mọi sự dữ, sự tội và nhơ uế đầy rẫy trong xã hội tục hóa hiện nay...

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 26.05.2013. 18:56