Trích từ Dân Chúa

Nhiệm Mầu Yêu Thương (thơ)

Hoa Ngâu

Lễ Chúa Ba Ngôi – (Ga 16, 12 – 15)

chuabangoi1.jpg

Tình yêu nhiệm mầu là tình yêu thương hiệp nhất,
Tình Chúa Ba Ngôi đã yêu thương con vô bờ.
Cha vẫn đợi chờ, dù tội con cao chất ngất,
Máu Thánh Ngôi Hai, rửa con sạch mọi vết nhơ.

Gọi con trở về trong vòng tay Cha yêu dấu,
Ơn Thánh Linh ban, chiếu soi dìu bước con về.
Niềm vui tràn trề, nồng nàn nào ai suy thấu,
Tình Chúa bao dung, cứu con thoát vòng u mê.

Con suy tôn, Con tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa,
Đã tái sinh đời con trong ơn thánh nhiệm mầu.
Bác ái chan hòa, quên mình, vâng theo Thánh Ý,
Phản ánh Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa đậm sâu.

Theo Chúa trọn đời, từ nay con xin dâng hiến,
Chén đắng Cha ban, trở nên ân phúc ngọt ngào.
Hiệp thông, phục vụ theo đường mầu nhiệm thập giá,
Giáo Hội nhiệm mầu, khiêm nhường, sứ vụ vươn cao.

Con tôn vinh, con suy tôn Ba Ngôi Thiên Chúa
Đã tái sinh đời con trong ơn thánh nhiệm mầu
Bác ái chan hòa, quên mình, vâng theo Thánh Ý
Phản ánh Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa đậm sâu.

27/05/2010

Maria Madalena Hoa Ngâu

URL: http://danchuausa.net/van-hoa/nhiem-mau-yeu-thuong-tho/