Trích từ Dân Chúa

Mùa Hồng Ân Thánh Linh (thơ)

Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B, 2009 (Ga 20,19–23)

CTTHienXuong.jpg

Hồn băng giá nỗi buồn sâu thẳm,
Lửa ân tình sưởi ấm hồn con.
Xác thân mòn mỏi héo hon,
Gió thiêng tăng lực quyện tròn sắt son.

Thần Khí Chúa giúp con chấp nhận,
Cuộc đời mình thân phận Chúa ban.
Dầu cho đau khổ, gian nan,
Vui làm con Chúa bình an cõi lòng.

Ơn thánh hóa suối trong gột rửa,
Từ bỏ mình bằng lửa hy sinh.
Khiêm nhu nhìn lại đời mình,
Tìm trong thinh lặng tiếng tình yêu vang.

Vang khúc hát lên đàng hăng hái,
Tung cánh bay không ngại đường xa.
Ra đi bất chấp phong ba,
Tin Mừng loan báo, thứ tha tội tình.

Mùa hồng ân, công minh, hòa giải,
Mùa canh tân khơi lại tình yêu.
Người nghèo thoát cảnh tiêu điều,
Bất công, áp bức nắng chiều tỏa lan.

Dòng suối sự sống tuôn tràn,
Vũ trụ đổi mới ngút ngàn hương yêu.
Thánh Thần ân sủng huyền siêu.

Mặc Trầm Cung

URL: http://danchuausa.net/van-hoa/mua-hong-an-thanh-linh-tho/