Trích từ Dân Chúa

Đẩy mạnh để mở rộng thực hành đẻ mướn tại Hoa Kỳ gây ra những vấn nạn

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net/van-hoa/day-manh-de-mo-rong-thuc-hanh-de-muon-tai-hoa-ky-gay-ra-nhung-van-nan/