Trích từ Dân Chúa

Lệ Vũ ới! Em muốn Đi Tu

Lệ Vũ

Mến chào Lệ Vũ, em tên là Christine Nguyễn. Em năm nay 17 tưởi và muốn đi tu but I don't know what to do? Em muốn hỏi Lệ Vũ là nếu em muốn đi tu thì phải làm thế nào? Xin Lệ Vũ giúp em. May God bless you forever and ever. Christine Nguyễn, MN.

Đáp: Dear Christine Nguyễn

Trong các báo Công Giáo, ngay cả trong báo Dân Chúa đều có đăng quang cáo các dòng tu cả Việt Lẫn Mỹ. Christine có thể liên lạc bằng thư hay điện thoại hoặc em có thể nói với Cha Xứ của em liên lạc giúp em, hỏi thể lệ, cách thức để em có thể hiểu biết về các dòng tu ấy, xem dòng tu nào hợp với ước nguyện, sở thích của em. Khi em liên lạc được với các Sơ phụ trách về Ơn Gọi của dòng, họ sẽ hướng dẫn em để em dễ dàng lựa chọn và quyết định ơn gọi của em. Điều quan trọng hơn nữa là em phải cầu nguyện nhiều hơn nữa với Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ soi sáng, hướng dẫn để em có thể thực hiện được ước nguyện của em. Thân mến.

Lệ Vũ

URL: http://danchuausa.net/tuoi-biet-buon/le-vu-oi-em-muon-di-tu/