Trích từ Dân Chúa

Hai con cá lội, một người buông câu?!

Lệ Vũ

Vũ mến,

Năm nay em 18 tuổi, có quen được hai cô rất xinh. Một cô người Công giáo ở Hòa Lan. Chúng em vẫn liên lạc thường xuyên bằng thư từ với nhau. Chúa nhật vừa qua em nhận được la thư cô ta gởi với đề nghị: đừng liên lạc với cô ta nữa. Vũ nghĩ em nên làm theo đề nghị của cô ta hay cứ tiếp tục liên lạc?

Cô thứ hai học chung trường, nhưng không phải Công giáo. Em tính mời cô ta đi chơi nhưng sợ cô ta từ chối rồi mình quê nên chưa. Theo Vũ em có nên mời cô ta hay không?

Người hai bên, Denmark

Ðáp: Người hai bên thân mến,

Không nên làm phiền lòng ai khi người ta không muốn. Ðây là sự tự trọng tối thiểu cần thiết trong sự giao tiếp hằng ngày. Vậy người hai bên tự xét nếu không làm điều gì sai quấy khiến cô ta giận, nên thi hành theo đề nghị của cô ta.

Chuyện cô thứ hai học chung trường, người hai bên cứ việc nghỏ lời mời nếu thích và tiện. Có điều nên đặt ra: đi chơi, nhưng chơi ở đâu? Chơi cái gì? Không lẽ người hai bên tính mời cô ta đi xem sở thú? Ngoài ra đi chơi phải tốn tiền. Người hai bên liệu có đủ tiền mời người ta đi chơi không? Không lẽ lại về nhà xin tiền bố mẹ đưa họ đi chơi. Xem ra không ổn, phải không người Ba bên trừ một! Thân mến.

Lệ Vũ

URL: http://danchuausa.net/tuoi-biet-buon/hai-con-ca-loi-mot-nguoi-buong-cau/