Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-hien-ra-voi-me-ong-samson-va-goi-samuel/