Trích từ Dân Chúa

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 9/6

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết vui lòng chịu khổ đau vì Chúa

Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi

Luca 7,11-15

Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa!". Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy!". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

SUY NIỆM

Còn thử thách nào lớn lao hơn, còn đau khổ nào xé gan ruột hơn sự đau khổ của một bà góa trẻ khóc đứa con duy nhất của mình, mà nó lại là con trai, đang tuổi mới lớn, là niềm vui là lẽ sống, là cây gậy cho tuổi già của bà mai sau.

Nhưng tất cả những sầu khổ ta gặp dù bởi tội lỗi của ta cũng không ngoài tình yêu, an bài của Chúa. Vì khổ đau chính là cách Chúa thanh tẩy và tinh luyện ta. Vì như người mẹ tắm rửa, hay chích thuốc cho con, nó khóc nó la, nó sợ, nhưng mẹ nó biết là cần cho nó, nên phải tắm, rửa, phải ôm chặt lấy nó cho cô y tá chích vào mông nó.

Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi là kinh nghiệm khôn ngoan của tiền nhân từ ngàn đời để lại, mà ai ai cũng cho là phải.

Vậy mà ta dám trách Chúa vì để ta gặp đau khổ sao ? Vậy hãy bình tâm và áp dụng bài học của khổ giá Chúa vác đến nơi tử hình để bị đóng đinh vào đó. Đừng quên lời Chúa bảo hai môn đệ trên đường Emau : Chớ thì Đức Kitô không phải qua khổ đau rồi mới được phục sinh vinh quang sao ?

Gặp khổ đau ta không thể tránh được thì cứ khóc. Nhưng đừng quên rằng Đức Giêsu Kitô là tình thương hữu hình của tình thương vô hình nhưng vô biên của Thiên Chúa,

Thiên Chúa không để ta đau khổ vô ích. Nhưng đau khổ ta gặp trên đời chính là cách Chúa cảnh báo hay răn dạy. Nếu đau khổ do tội lỗi mà ra thì đó là Chúa dạy ta : Tội ở đâu thì hình phạt ở đó. Nhưng hình phạt chính là cách Chúa thanh tẩy ta. Ta sám hối, tội được tha thì khổ đau cũng hết.

Còn đau khổ phần xác, như thuốc đắng đã tật. Cái đắng mau qua, và sức khỏe được hồi phục. Nên dù đắng ta vẫn uống và phải mất tiền mua cái đắng đó, thì tại sao ta lại tránh cái đắng mang ơn Chúa đến cho ta ?

Bà góa Naim đau đớn khóc thương con mình bao nhiêu thì khi con được sống lại lòng bà tràn ngập niềm vui.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là kho tàng chứa mọi sự thánh thiện. Xin cho chúng con nhận ra và tận hưởng ơn thánh Chúa ban khi để chúng con gặp khổ đau.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. Xin làm cho lòng chúng con được là nơi Thiên Chúa viếng thăm.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối tràn lan ơn thánh. Xin cho chúng con được thanh tẩy trong Thánh Tâm Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14.

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thang-kinh-thanh-tam-ngay-9/