Trích từ Dân Chúa

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 29/6

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin Chúa cho ta áo cưới là yêu thương tha nhân

Dụ ngôn tiệc cưới

Matthêu 22,11-14

Bấy giờ, nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy : "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?". Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch : "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng !". Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

SUY NIỆM

Tiệc cưới là một bữa tiệc, có thể nói là duy nhất trong đời của từng người con, mà cha mẹ muốn làm vinh dự cho con.

Cũng là bữa tiệc quy tụ đông đảo người thân của cha mẹ và bạn hữu của con mình.

Ông vua làm tiệc cưới cho con đã cho đi mời trước các người có vị vọng. Và tới giờ lại sai người đến nhắc nhở cho từng người. Nhưng mỗi khách đưa ra một lý do riêng để kiếu... cũng có người xỉ nhục hay giết sai nhân.

Vua giận, sai lính đi tiêu diệt những kẻ vô lễ, vô ơn và cho người ra đón các ngã tư, gặp ai dù giàu nghèo, và ép cả những người khuyết tật vào miễn sao cho phòng tiệc đầy người.

Nhưng đang tiệc vui vua vào thăm thực khách và thấy một người không mặc áo cưới liền bảo lính trói anh ta, quăng vào ngục tối.

Nghe qua, ta thấy ông vua ấy bất công và tàn ác, người ta đâu có muốn đi dự tiệc cưới, ép người ta rồi lại trị tội người ta.

Nhưng thực ra là vua đã cho may hay thuê nhiều áo cưới bày sẵn nơi phòng khách, người ta chỉ có việc khoác áo đó vào mà cũng không làm.

Hai hạng người :

- Giàu sang không đáp lời mời.

- Đáp lời mời, nhưng coi thường thể thức xã giao.

Không đáp lời mời của vua, tượng trưng cho tội coi thường ơn Chúa. Đáp lời mời mà không mang áo cưới. Áo cưới tượng trưng cho Đức Ái. Phòng tiệc tượng trưng cho Hội Thánh.

Coi thường ơn Chúa, Chúa sẽ rút ơn và ta sẽ bị loại khỏi nước Trời.

Không mặc áo cưới là thiếu đức ái, thiếu tinh thần hội nhập, đời ta sẽ cô đơn và mất các ơn đoàn sủng Chúa ban để thăng tiến cộng đoàn và bảo vệ cá nhân.

Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa Kitô, muốn gia nhập và sống vui trong Hội Thánh phải biết quý trọng Hội Thánh.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là phòng tiệc Nước Trời mà Chúa mời gọi mọi người chúng ta vào tham dự và áo cưới cũng là Thánh Tâm Chúa, mà ta phải mặc vào là kính mến mới được dự tiệc Nước Trời.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là phòng tiệc Nước Trời, mà chúng con được mời tham dự. Xin cho chúng con biết đáp tiếng Chúa mời gọi.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Áo cưới là biểu tượng Đức Ái mọi người phải có mới được vào phòng tiệc. Xin cho chúng con được lòng kính mến Thánh Tâm Chúa như áo phải có khi dự tiệc Nước Trời.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu được tôn vinh khi chúng ta đáp lời Chúa mời gọi.

* Hát : (xem trang 9-10)

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thang-kinh-thanh-tam-ngay-29/