Trích từ Dân Chúa

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 2/6

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu xin ơn biết đáp lại tình Chúa

Suối Tình yêu

Ga. 4, 6 - 14

Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy : "Chị cho tôi xin chút nước uống !". Các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : "Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao ?". Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời :

- "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người sẽ ban cho chị nước hằng sống.

Chị ấy nói : "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Gia-cop chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy". Đức Giêsu trả lời :

"Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời".

SUY NIỆM

Tuy cũng nhận mình là con cháu ông Abrahma, nhưng người Samaria thường bị người Do thái khinh dể gọi là dòng giống ngoại tình, nên có thể nói họ không ưa nhau.

Nhưng Đức Chúa Giêsu, chính là tình yêu điển hình của Thiên Chúa. Ngài tìm mọi cơ hội để gây tình người, để đưa mọi người về cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết người phụ nữ Samaria này, còn bị chính người đồng hương của chị khinh thường vì chị có đời sống buông thả. Đã chung sống với năm người đàn ông, mà hiện đang dan díu với một người nữa. Thế mà tính chị lại chua ngoa, nên ai ai cũng ghét. Sáng sớm và khi chiều về, trời mát, phụ nữ đến giếng lấy nước rất đông, mà chị không dám đến với họ. Lúc trưa nắng vắng người chị mới dám đến.

Chúa Giêsu đã ngồi đó chờ chị, đã tự hạ xin chị miếng nước, để khơi chuyện với chị. Nhưng chị đã đanh đá mỉa mai : Ông là người Do Thái mà lại xin một phụ nữ Samaria cho ông uống nước à ?

Nhưng Chúa Giêsu đã hướng chị về Thiên Chúa và cho chị biết Ngài mới là Nước Hằng Sống mà chị cần.

Thái độ và lời nói của Chúa đã làm dịu sự chua ngoa của chị và chị đã khiêm nhường xin Chúa cho chị Nước Hằng Sống.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu, từ Thánh Tâm Chúa nước hằng sống đã tuôn ra. Xin thanh tẩy con và cho con được no thỏa tình Chúa yêu con. Xin Chúa làm vua lòng con.

* Hát : (xem trang 9 - 10)

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thâu để mở ra mạch nước trường sinh. Xin thanh tẩy và thánh hóa con, để con được đời đời làm con dân của Chúa.

* Hát : (xem trang 9 - 10)

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị vòng gai tội lỗi chúng con quấn chung quanh. Xin cho chúng con biết sám hối để gỡ hết gai ra cho Chúa.

* Hát : (xem trang 9 - 10)

* Kinh Dâng mình trang 14.

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thang-kinh-thanh-tam-ngay-2/