Trích từ Dân Chúa

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 16/6

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin cho các thanh thiếu niên trong trắng

Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương giới trẻ

Luca 18,15

Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Thấy vậy, các môn đệ trách mắng họ. Nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

SUY NIỆM

Trong thế giới tự nhiên có ba cái đẹp làm dịu lòng người là hoa sớm nở, chim hót ban mai và trẻ thơ trong trắng. Nhưng hoa sớm nở tối tàn, chim hót cũng chỉ có lúc, còn tuổi thơ trong trắng của trẻ sẽ làm cho đời chúng luôn luôn tươi đẹp và đến tuổi già cũng được vẻ vang không chỉ trước mặt Chúa mà cả trước mặt người ta, vì Kinh Thánh nói : "Trẻ đi lối nào già cũng tiếp tục con đường đó". Trẻ thơ trong trắng không chỉ làm cho cha mẹ hãnh diện mà còn là một hứa hẹn tương lai tốt đẹp cho cả xã hội.

Đức Chúa Giêsu rất quý trẻ nhỏ.

Lúc Chúa giảng dạy hay săn sóc bệnh nhân thì người ta vây quanh Chúa đông đảo, các bà mẹ không thể đem con đến gần Ngài được. Đến trưa, người ta phải về lo bữa ăn thì các bà mới dám đưa trẻ đến, nhưng cũng là lúc mà các Tông đồ đã nhận ra. Chúa mệt mỏi cần nghỉ dưỡng lấy sức, thế mà trẻ lại đến khuấy động giờ nghỉ của Chúa. Các ông không cho chúng đến. Nhưng Chúa can và nói : Hãy để các trẻ đến với Ta. Phúc của chúng là tòa cao trên trời.

Như Kinh Thánh nói : Chúa ngủ nhưng trái tim Người vẫn thức. Chúa ngồi dậy đón các trẻ, ôm chúng vào lòng và chúc phúc lành cho chúng. Và Chúa lên án những ai làm gương xấu cho trẻ, đáng tội tròng thớt đá vào cổ và xô xuống biển. Chúa yêu trẻ vì sự đơn sơ trong trắng của chúng, làm cho Chúa thỏa lòng. Và hễ ai có tâm hồn đơn sơ đều được Chúa yêu thương. Ai có tâm hồn trong trắng, là có thông hành vào Nước Trời.

Thánh Tâm Chúa ao ước cho mọi người chúng ta trở nên như trẻ, có trái tim trong trắng và nếp sống đơn sơ.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu trinh khiết vẹn toàn. Xin giữ gìn tuổi thơ được trong trắng.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn ơn thánh hóa, xin thánh hóa giới trẻ.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là hy lễ tinh tuyền đẹp lòng Đức Chúa Cha. Xin biến đổi chúng con thành lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh Đền tạ trang 11.

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thang-kinh-thanh-tam-ngay-16/