Trích từ Dân Chúa

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 15/6

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn khiêm nhường nhận sai trái và sám hối

Thánh Tâm Chúa Giêsu
mong ta sám hối

Luca 19,41-44

Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.

SUY NIỆM

Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn luôn thổn thức bồi hồi vì nhiều tập thể sẽ phải khổ đau và điêu tàn. Vì người trong tập thể sống vô tình vô ơn với Thiên Chúa và gây nhiều gương xấu cho giới trẻ, nhất là cho những đầu óc ngây thơ trong trắng.

Điển hình là Giêrusalem, Thiên Chúa chọn để làm nơi Chúa gặp gỡ dân Chúa và cho người ta có cơ hội gặp gỡ nhau, để xiết chặt tình quê hương, để nhắc nhở cho dân Chúa thánh luật và giao ước của Ngài.

Nhưng thay vì đến Giêrusalem để gặp gỡ Thiên Chúa, nghe ôn lại luật Ngài, họ đã biến Giêrusalem thành nơi hẹn hò, người thì khoe khoang tài ăn nói, người thì khoe khoang sự giàu sang quần là áo lượt, người thì bịp bợm trong buôn bán, người khác có những hành động giả hình, dâng cúng nhiều tiền của để khoe khoang mà lại là tiền của bóc lột người nghèo... Danh Chúa bị họ lợi dụng như là một thứ bung xung cho những ý đồ xấu. Vì thế tội lỗi của họ đã làm cớ sinh ra các tai họa sẽ ập đến, mà họ không hề hay biết.

Chúa Giêsu đã than khóc thành Giêrusalem để cảnh cáo dân Chúa. Thánh Tâm Chúa đầy khổ đau và xót thương đoàn dân mà Chúa muốn chuộc lại bằng giá máu của mình.

Thánh Phaolô Bường tuy có thời lỡ lầm nhưng đã sớm sám hối, nên luôn miệng nói : "Tội lỗi tôi, dù nước sông nước biển rửa cũng không hết, chỉ có được phước đổ máu mình ra thì mới xóa được chăng". Và để đền tội, Người đã rước hai trẻ mồ côi về nuôi, và chính Người dày công giáo hóa chúng, nên sau đó có một người đi tu nhà phước rất thánh thiện. Và chính người đã can đảm xưng đức tin và được như ý nguyện là chết vì đạo để xóa gương mù xưa.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết để đền tội ta vì sự bất tuân của loài người đối với Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết khóc lóc vì tội lỗi chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua, vì tội lỗi của loài người. Xin cho chúng con ơn chân thành sám hối.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu suối nguồn ơn tha thứ. Xin tha thứ mọi tội lỗi chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình.

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thang-kinh-thanh-tam-ngay-15/