Trích từ Dân Chúa

Sự thinh vượng của phường gian ác thử thách đức tin của người công chính

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/su-thinh-vuong-cua-phuong-gian-ac-thu-thach-duc-tin-cua-nguoi-cong-chinh/