Trích từ Dân Chúa

Các lần Thiên Chúa can thiệp và thiên thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/cac-lan-thien-chua-can-thiep-va-thien-than-hien-ra-trong-cuoc-doi-chua-giesu/