Trích từ Dân Chúa

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao: Chương Trình Ngày 13 Mỗi Tháng

Ban Điều Hành

Ban điều hành Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao thông báo:

100910tapao.jpg

Nhằm đáp ứng nhu cầu hành hương của các tín hữu và quý khách; để không bị ảnh hưởng thời tiết nắng nóng khi tham dự thánh lễ.

Đức Giám Mục Giáo Phận quyết định:

Bắt đầu từ tháng 09.2010, chương trình ngày 13 mỗi tháng như sau:

Xin thông báo đến quý khách hành hương được biết để cùng nhau tham dự.

Cám ơn chân thành.

Ban Điều Hành

URL: http://danchuausa.net/tapao/trung-tam-hanh-huong-duc-me-tapao-chuong-trinh-ngay-13-moi-thang/