Trích từ Dân Chúa

Giới trẻ giáo phận Phan Thiết hành hương Núi Đức Mẹ Tàpao

Lm Giuse Bạch Kim

PHAN THIẾT -- Ngày 8/12/2007 kỷ niệm 47 năm đặt Thánh tượng Đức Mẹ Tàpao, giới trẻ của hai xứ Chính Tòa và Thanh Xuân thuộc Giáo phận Phan Thiết, tổ chức một cuộc hành hương đi bộ về núi Đức Mẹ từ hai hướng:

- 70 bạn trẻ xứ Chính Tòa đồng phục áo xanh nhạt, theo sự hướng dẫn của Cha Chính xứ Giuse Hồ Sĩ Hữu và Cha phó Micae Cù Đức Trí đi bộ 18 km từ Đami hướng về Tàpao, đòan đến nơi 13g30 chiều cùng ngày.

tapao71208-1.jpg
tapao71212-3.jpg

- 60 bạn trẻ trong nhóm Nhiệt Thành thuộc Giáo xứ Thanh Xuân, đồng phục áo xanh dương theo hướng dẫn của Cha phó xứ thanh xuân Giuse Bạch Kim Tri, đi bộ 10 Km từ nhà thờ Tánh Linh về núi Tàpao.

- 15g00 chiều các bạn trẻ hai xứ cùng một số khách hành hương, men theo con đường đất đá gồ ghề hướng lên Thánh tượng thực hiện 14 chặng đàng thánh giá, trong bầu khí thật ấn tượng khó quên. Có những bạn trẻ trược té vì đường dốc, nhưng trong họ bộc lộ một sức mạnh chỗi dậy của nội tâm, vì cảm nghiệm cách sống động được chia sẻ đau khổ với Chúa.

- Chặng 14 là nơi Đức Mẹ đang đứng đó như đợi họ.16g15 ba Cha cùng dâng Thánh lễ đồng tế kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, với sự tham dự sốt sắng và đông đão của nhiều thành phần dân Chúa. Trong Thánh lễ, Cha xứ Chính Tòa tỏ sự vui mừng nêu mục đích, ý nghĩa của cuộc hành hương đi bộ. Ngài nói: “hành hương đi bộ của giới trẻ hai xứ là khởi đầu thực hiện bước chuẩn bị kế hoạch ba năm, mừng kỷ niệm 50 năm ngày đặt Thánh tượng Đức Mẹ Tàpao (8/12/1959 – 8/12/2009). Hy vọng hai năm sau, không chỉ hai xứ Thanh Xuân và Chính Tòa, mà giới trẻ nhiều xứ khác trong giáo phận cùng hưởng ứng tham gia ”

Sau Thánh lễ giới trẻ hai xứ cùng đọc kinh chung và riêng kính Đức Mẹ. Chụp hình lưu niệm, chia tay trong niềm vui thánh thiện với nhiều hứa hẹn mới.Nhân

Lm Giuse Bạch Kim

URL: http://danchuausa.net/tapao/gioi-tre-giao-phan-phan-thiet-hanh-huong-nui-duc-me-tapao/