Trích từ Dân Chúa

NSY08. Phẩm Chức Mẹ Thiên Chúa

Thánh Pierre-Julien Eymard

Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, Maria de qua natus est Jesus! Hãy xem lời ngợi khen trác tuyệt mà Tin Mừng tặng cho Đức Maria! Thánh Thần không ca ngợi các lễ vật hay các nhân đức của Mẹ. Ngài tự hài lòng với việc tỏ bày nguyên uỷ thần linh của chúng, tức việc làm cho Mẹ xứng đáng với mẫu tính thần linh của Mẹ. Bởi vì khi được làm Mẹ Thiên Chúa là Mẹ đã được ban cho tất cả ơn Thánh sủng và mọi niềm vinh dự. Khi người ta gọi Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa”, là người ta đã nói lên mọi sự.

I. Đức Maria đã đến để vực dòng giống nhân loại dậy, để phục hồi tư cách làm Mẹ đầy vinh dự và tôn quí mà Evà đã đánh mất do tội lỗi của bà. Satan đã hạ bệ người mẹ đầu tiên của chúng ta: Đức Maria đã gỡ lại cho bà. Được tiên trưng bởi tất cả các phụ nữ cao quí trong Cựu Luật như Judith, Esther, Debora, Mẹ đến như Nữ Vương, như nhà giải phóng. Khi Đức Tổng Thần hiện ra với Đức Maria, ngài đã chào Mẹ với niềm tôn kính sâu xa, không dám gọi tên Mẹ: “Ave, gratia plena!” Hãy lưu ý sự khác biệt giữa ngôn ngữ của Đức Tổng Thần nói với người Mẹ đích thực của sự sống, và ngôn ngữ của vị thần sa ngã nói với Evà vô phúc!

Đức Maria cưu mang Thiên Chúa; Mẹ mang trong trinh dạ Mẹ Đấng cứu Chuộc thế gian, là suối nguồn tình yêu; mang Đấng đem lại bình an cho loài người; trong khi con đầu lòng của Evà, Cain, là một kẻ tội lỗi, kẻ giết em.

Đức Maria được cả người chăn chiên và vua chúa, người nghèo khổ và người giầu có tôn vinh. Trong khả năng của Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được đặt lên như Nữ Vương của toàn thế giới. Con Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Maria như người Mẹ đích thực của mình và đã chu toàn mọi bổn phận của người con đối với Mẹ, để lại cho chúng ta tấm gương trọn hảo của việc thi hành giới răn thứ bốn: “Hãy thảo kính cha mẹ.”

II. Evà, do lỗi phạm, đã đánh mất tự do và quyền thế, sub potestate viri eris: “Ngươi sẽ phải ở dưới quyền đàn ông”, Thiên Chúa phán với Evà như thế; rồi từ đó người đàn bà phải làm nô lệ cho đàn ông hoặc ở dưới quyền bảo hộ của đàn ông.

Hãy xem người đàn bà mạnh mẽ, “ người mẹ” par excellence. Một người mẹ có toàn quyền trên con mình, dù con bà có là vua hay là Thiên Chúa; Đức Maria cũng truyền khiến Chúa Giêsu như vậy, và Chúa Giêsu, Đấng mà trước nhan Ngài các quyền lực trên trời còn phải run giùng, cũng phải vâng phục Đức Maria! Chỉ duy mình Mẹ có thể công khai truyền lệnh cho Ngài, đòi hỏi quyền làm Mẹ của mình: Fili, quid fecisti nobis sic? Như thế đủ thấy quyền bính của Đức Maria. Tại Cana chính Mẹ là người khai mở quyền năng của Chúa Giêsu, gần như là cho Ngài quyền hành vậy.

Do đó, tôn vương quyền bính là đặc ân thứ hai của mẫu tính thần linh!

III. Việc tôn vương vinh quang cũng được ban cho Đức Maria. Evà vì tham vọng tội lỗi nên đã bị tước lột hết vinh quang. Bà đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng cách xấu hổ và phải sinh đẻ trong đau đớn nhục nhã.

Đức Maria sinh Đấng cứu Chuộc trong hân hoan. Mẹ không hề biết cơn đau của tính chất làm mẹ. Đấng cứu Chuộc khi đi qua lòng Mẹ đã để lại vinh quang của Ngài, và Đức Maria sẽ là Nữ Vương bởi vì Mẹ đã ban cho trần thế Đức Vua Giêsu Kitô. Mẹ là Nữ Vương các thiên thần, Nữ Vương Giáo hội. Các vua sẽ đặt quyền hành của mình dưới chân Mẹ; các nước sẽ sẽ trao phó cho Mẹ sự an ninh của mình, và bất cứ nơi nào chúng ta thấy một triều thiên được dâng lên Chúa Giêsu thì cũng có một triều thiên được cung hiến cho Đức Mẹ: bàn thờ của Đức Mẹ luôn luôn được đặt cạnh bàn thờ của Chúa Giêsu.

Do đó, đây là danh dự, phẩm giá và vinh quang của Mẫu tính thần linh: Đức Maria đầy danh giá, quyền lực và vinh quang trong và bởi Chúa Giêsu. Mẹ là người Mẹ thần linh của Ngài!

CÔNG ĐỒNG ÊPHÊSÔ (431)

Ngày xưa có một giám mục thành Constantinople tên là Nestoriô, ông ta đã dám nói rằng Đức Thánh Trinh Nữ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Ong nói: “Mẹ là Mẹ Chúa Kitô; có nghĩa là Mẹ của một con người mà con Thiên Chúa đã kết hợp với.” Ong ta đã dám rao truyền điều đó trên toà giảng, trước mặt các tín hữu thành Constantinople; nhưng họ đã đứng dậy phản đối, tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô không phải là một con người, Ngài là Thiên Chúa, và Đức Thánh Trinh Nữ Mẹ thật của Ngài cũng là Mẹ Thiên Chúa. Họ đã kêu lên Đức Thánh Cha, thủ lãnh các giám mục, và là Đấng phán đoán không thể sai lầm trong những vấn đề đức tin.

Thánh Celestin, giáo hoàng đương thời, đã triệu tập một Công Đồng gồm tất cả các Giám mục họp tại thành Ephêsô, ở Tiểu Á, để lên án lạc giáo Nestoriô.

Công Đồng Ephêsô đã khai mạc cách long trọng năm 431. Ngay từ sáng sớm, dân chúng đã tụ tập đầy nhà thờ Đức Maria, nơi các Nghị Phụ Công Đồng đang nhóm họp. Tất cả mọi người đều van xin cho danh dự Đức Thánh Trinh Nữ được hiển thắng. Nestoriô, mặc dù đã ba lần được triệu mời trước Công Đồng, nhưng đều từ chối xuất hiện. Căn nhà ông tự giam mình được canh giữ bởi một tốp lính, được sai đến do vài bá tước Canđê, đại sứ của hoàng đế.

Cuối cùng, buổi chiều, cửa Công Đồng mở ra, Thánh Cyrillô, thượng phụ Alexandria, đại diện của Đức Thánh Cha, tuyên bố sắc lệnh Công Đồng, rằng Đức Thánh Trinh Nữ thật là Mẹ Thiên Chúa; và Nestoriô đã phạm tội lộng ngôn vì dám nói ngược lại; và từ nay ông không còn là giám mục và thượng phụ Constantinople nữa. Lập tức toàn thể thành phố Ephêsô lại vang lên những bài ca hoan hỉ, chỗ nào cũng nghe vang: “Đức Maria Mẹ Thiên Chúa muôn năm.” Khi các Giám Mục rời nhà thờ, các ngài được tháp tùng khải hoàn về nhà bằng hàng ngàn ánh đuốc. Không khí đầy mùi thuốc thơm do các phụ nữ đốt lên để tôn kính các Nghị Phụ Công Đồng. Thành phố sáng rực, và niềm vui con cái Thiên Chúa cảm thấy đã lan truyền ra toàn thế giới.

Về phần Nestoriô, ban đầu cố gắng kháng cự Đức Thánh Cha và Công Đồng, nhưng Hoàng đế, đã nắm được tình hình Đức Tin, nên đã bỏ ông ta và kết án ông phải lưu đày. Ông không bao giờ đồng ý thần phục.

Ông ta còn sống được tám năm nữa, với lòng đầy ắp căm hờn, và đôi môi không thiếu lời phỉ báng. Cuối cùng ông đã chết một cách khốn nạn, thân xác thối rữa, và lưỡi ông, cái lưỡi phạm thượng đến Đức Thánh Trinh Nữ, cái lưỡi đã từng nói đi nói lại rằng: “Kẻ nào nói Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa sẹ bị tuyệt thông,” cái lưỡi đó đã bị sâu bọ rúc rỉa ngay trước khi ông trút hơi thở cuối cùng. (Msgr, de Ségur.)

Thực hành – Chúng ta phải năng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể như phương dược chống lại dục vọng, và như cách bảo vệ sự trinh trắng.

Hoa thiêng – Kính chào Mẹ Maria! vườn địa đàng thiêng liêng của Thiên Chúa, nơi đoá Huệ thơm tho và trắng ngần là Chúa Giêsu Thánh Thể tươi nở!

Đức Phương & Đức Nguyên SSS

URL: http://danchuausa.net/tai-lieu-thanh-the/nsy08-pham-chuc-me-thien-chua/