Trích từ Dân Chúa

Tại sao có kẻ muốn coi khinh người yếu đuối

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/tai-sao-co-ke-muon-coi-khinh-nguoi-yeu-duoi/