Trích từ Dân Chúa

Sức mạnh nâng đỡ đức tin trong ý thức truyền giáo

Lm JB Nguyễn Minh Hùng

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/suc-manh-nang-do-duc-tin-trong-y-thuc-truyen-giao/