Trích từ Dân Chúa

Niềm hy vọng kitô giúp nhìn mọi sự với đôi mắt của Chúa Kitô phục sinh

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/niem-hy-vong-kito-giup-nhin-moi-su-voi-doi-mat-cua-chua-kito-phuc-sinh/