Trích từ Dân Chúa

Nhân Vụ Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc: Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu bị lệ thuộc vào Cộng Sản Trung Quốc từ bao giờ? Tại sao?

Phạm Cao Dương

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/nhan-vu-van-don-bac-van-phong-phu-quoc-cong-san-viet-nam-da-bat-dau-bi-le-thuoc-vao-cong-san-trung-quoc-tu-bao-gio-tai-sao/