Trích từ Dân Chúa

Mầu nhiệm trọng nhất

Lm Phêrô Hồng Phúc

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng nhất trong Đạo Công giáo. Ngưỡng cửa tri thức của con người dừng bước trước mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, đã thế chúng ta đâu có quyền tìm hiểu, phân tích về Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng những gì chúng ta không thể tìm hiểu, không thể phân tích thì chúng ta lại có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất và chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Nhập thể làm người đã mạc khải cho chúng ta. Bởi lẽ, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa nguyên ủy của sự hiệp nhất và là mẫu gương hoàn hảo của sự thông ban. Là nguyên ủy của sự hiệp nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi luôn cho chúng ta thấy một mô hình “Cha yêu Con và nhiệm xuất Thánh Thần”. Một sự sống trọn hảo luôn luôn được qui về một Thiên Chúa duy nhất nhưng Ba Ngôi vị khác nhau để mỗi người chúng ta được hưởng từng Ngôi vị trong sự sống được trao ban cho chúng ta:

- Thứ nhất: Khi nói về Thiên Chúa, Kinh Thánh nói “Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về với tro bụi của mình” (Tv 103,29). Chúng ta hiểu rằng, quyền sáng tạo là của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha vì Ngài sinh ra muôn vật trong vũ trụ. Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chốn tro bụi của mình. Còn nếu Ngài gửi hơi thở tới thì chúng lại được tạo thành. Điều này được nói về Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân bộ mặt trái đất vì “Nếu không có Chúa hộ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội” (Ca tiếp liên). Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, Ngài cất hơi thở đi là chúng chết ngay. Thế còn con người của chúng ta thì sao? Nếu không có Chúa Thánh Thần thì trong con người của chúng ta không còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Sự sống ấy đồng nghĩa với tối tăm và sự chết. Lúc ấy chúng ta thấy rõ một điều: Nếu không có tình yêu cứu độ của Thiên Chúa nhập thể làm người thì mãi mãi chúng ta sống trong bóng tối của sự chết và vì vậy, dù có sống thì cũng là sống trong bóng đêm của sự tội, sự chết mà thôi. Vì thế, chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, được Thiên Chúa canh tân và Thiên Chúa tái tạo. Tất cả đều trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Để khi nói lên trong từng ngôi vị, chúng ta cảm nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa khi sáng tạo, khi tái tạo, khi canh tân chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi luôn gần gũi và yêu thương chúng ta. Bởi vậy, Ngài là nguyên ủy của sự sống. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, Con cầu xin cho họ nên một như Cha và Con là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (Ga 17,23). Không còn một lời cầu nguyện nào sâu sắc hơn, yêu thương hơn bằng lời cầu nguyện hiến tế của Đức Giêsu khi Ngài muốn đưa chúng ta vào sâu thẳm của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất nên một như vậy.

- Thứ hai: Khi nói về sự sống: Thế giới của chúng ta tồn tại nhiều yếu tố, nhưng những yếu tố mang tính chất là cặp phạm trù đối kháng hoặc không thiếu những tổ hợp tiêu hủy nhau. Ví dụ một cặp song đối ngày và đêm: Ngày thì không có đêm, hết đêm rồi mới đến ngày. Ánh sáng không thể đi với bóng tối và bóng tối thì không tồn tại trong ánh sáng; Chúng ta cũng gặp thấy tổ hợp một tình yêu tay ba không thể đem lại hạnh phúc cho gia đình. Bởi lẽ tình yêu chỉ có thể trọn vẹn khi hai người trao hiến cho nhau. Một tình yêu tay ba là tình yêu ngoại tình, không thể nào đem lại một tình yêu trọn vẹn hạnh phúc trong gia đình được. Trên thế giới của chúng ta tồn tại nhiều cặp phạm trù, nhiều tổ hợp đối nghịch nhau. Chỉ những gì đi vào trong nguyên lý của nguyên ủy hiệp nhất Ba Ngôi mới tồn tại. Như người nam và người nữ yêu thương và bổ túc cho nhau để tạo nên một gia đình. Như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và làm nên một thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô là Giáo Hội. Vì vậy chúng ta nói nguyên ủy của sự hiệp nhất là nguyên ủy của sự sống, là sự sống được trao ban. Khi nói về sự sống chúng ta nói đến mô phạm của sự trao ban hoàn hảo. Thiên Chúa Cha yêu thương, trao ban sự sống; Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa nhập thể làm người – yêu thương, tái tạo sự sống; Thánh Thần – Tình yêu của Thiên Chúa – canh tân, thánh hóa để tất cả những gì không thể tồn tại trong Thiên Chúa thì nhờ Thánh Thần được trở nên thánh và tồn tại. Đó là sự trao ban đến trọn vẹn. Từ đó chúng ta có “Thân xác là Đền thờ Chúa Thánh Thần” (1Cr 3,16) nhân vị chúng ta là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, toàn thể con người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi !.

Là những người Kitô hữu, chúng ta được hưởng ơn của Thiên Chúa Ba Ngôi từng giây từng phút. Một giây phút không có tình yêu của Thiên Chúa Cha tạo dựng, chúng ta lại trở về hư vô; một giây phút không có bàn tay, không có “nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con” thì đời sống của chúng ta dù có sống thì cũng là chết; một giây phút chúng ta không có Thánh Thần Tình yêu của Thiên Chúa thì tất cả đều vô nghĩa và không thể tồn tại trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì vậy chúng ta thấy cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều như là đến với chúng ta. Đức Giêsu nói rằng: “Thánh Thần từ Thầy sẽ ban cho các con” (Ga 16,15) Lúc khác, Ngài nói: “Bình an cho các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21). Rõ ràng là chúng ta thấy, luôn luôn là sự thông ban, luôn luôn là sai đi, và đó là sứ mệnh của Giáo Hội. Giáo Hội được thông ban ơn thánh, Giáo Hội được sai đi để loan báo Tin Mừng như Chúa Cha yêu Chúa Con và sai Chúa Con xuống trần gian. Chúng ta nói như vậy có thể hiểu sai như là bố sai con theo nghĩa của con người. Nhưng vì ngôn ngữ loài người ngọng ngịu trước từ ngữ yêu thương của Thiên Chúa nên chúng ta phải mượn danh từ “Cha sinh ra Con” khiến cho chúng ta dễ hiểu lầm. Nhưng cũng chẳng còn từ ngữ nào hơn nữa trong tình yêu Cha, Con và Thánh Thần là một tình yêu được luôn luôn sai đi, được luôn luôn trao ban vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Cho nên, hiểu thì chúng ta không thể hiểu được và càng cố hiểu chúng ta dễ đi vào sai lầm, nhưng cảm nhận thì chúng ta cảm nhận rất rõ. Chúa yêu chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta, Chúa thánh hóa chúng ta. Chính vì vậy ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa, đi vào trong sự hiệp nhất nguyên ủy sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi chứ không phải là chúng ta đứng ngoài mà phân tích.

Thế giới của chúng ta ngày nay có một điều rất là lạ lùng, thay vì để Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Người, thì con người trong thế giới hôm nay lại dựng nên Thiên Chúa giống hình ảnh của con người để Thiên Chúa ấy mang hình sắc của tiền bạc, mang hình sắc của duy vật chất, mang hình sắc của ích kỷ và hưởng thụ. Vì thế mà Thiên Chúa Ba Ngôi đối với họ chỉ là một Thiên Chúa mà họ có thể hiểu được, họ có thể sai khiến được, họ có thể giam tù Thiên Chúa trong cõi lòng ích kỷ của họ. Còn Thiên Chúa Ba Ngôi chúng ta thờ kính hôm nay, là Thiên Chúa muốn đưa chúng ta vào trong sâu thẳm tình yêu của Ngài mà khi ở trong Ngài chúng ta mới cảm nghiệm sâu sắc hơn bao giờ hết. Chúng ta cảm nghiệm không phải bằng trí hiểu mà cần cảm nghiệm bằng con tim. Đó cũng chính là điều mà ông Pascal nói: “ Dieu est sensible au coeur” Đức Chúa Trời cảm nhận bằng trái tim (chứ không phải phân tích bằng trí óc). Và chính bằng trái tim, bằng tấm lòng cởi mở hôm nay chúng ta thấy Thiên Chúa Ba Ngôi có mặt trong từng hơi thở có mặt trong từng giây phút, hiện diện trong từng biến cố của cuộc đời của chúng ta. Chỉ vì mắt chúng ta mù, tai chúng ta điếc, miệng chúng ta câm nên chúng ta không thể diễn tả được. Vậy thì còn một trái tim rộng mở chúng ta hãy dâng lên cho Chúa để bù lại những gì mà chúng ta không thể diễn tả, những gì “nhìn mà không thấy, lắng tai mà không hiểu, miệng lưỡi không thốt lên được” thì trái tim đón nhận được.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,
Mỗi giây phút mà không có sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi,
chúng con trở nên hư vô,
chúng con trở nên tội lỗi và sự chết,
chúng con mãi mãi ở trong quyền lực và tối tăm.
Ngày hôm nay,
Thiên Chúa Ba Ngôi đến với chúng con để giải thoát,
để yêu thương, để trao ban,
để đưa chúng con vào sâu trong mầu nhiệm
là nguyên ủy của sự sống.
Xin đừng để ai trong chúng con
quay lưng lại với Thiên Chúa Ba Ngôi
và đóng cửa lòng
trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Xin cho tất cả chúng con luôn biết mở rộng cõi lòng để đón Chúa.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,
Xin hãy đến để trao ban sự sống cho chúng con,
tái tạo sự sống cho chúng con,
thánh hóa sự sống cho chúng con
để chúng con đạt tới sự sống đời đời
đạt tới mầu nhiệm tình yêu trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Lm Phêrô Hồng Phúc

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/mau-nhiem-trong-nhat/