Trích từ Dân Chúa

Lòng thương xót Chúa tồn tại đến muôn đời

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/long-thuong-xot-chua-ton-tai-den-muon-doi/