Trích từ Dân Chúa

Lạy Chúa là Chúa cả trời đất…

Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/lay-chua-la-chua-ca-troi-dat/