Trích từ Dân Chúa

Giải đáp phụng vụ: Tìm bài đọc 3 cho lễ kính trở thành lễ trọng ở đâu?

Nguyễn Trọng Đa

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-tim-bai-doc-3-cho-le-kinh-tro-thanh-le-trong-o-dau/