Trích từ Dân Chúa

Đạt Tới Tầm Vóc Viên Mãn

+TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lễ Thăng Thiên

Cả ba bài đọc hôm nay đều nói đến việc Chúa Giêsu lên trời. Nhưng ở những khía cạnh khác nhau.

Bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Tông đồ nói đến việc Chúa Giêsu được cất lên khuất mắt các ông. Chúa được cất lên ở đây không phải là theo chiều cao vật lý, nhưng là lên trong cấp độ sự sống. Chúa Giêsu đi lên một sự sống mới trong một thế giới mới hoàn toàn siêu vượt sự sống và thế giới phàm trần. Đám mây cho biết đó chính là sự sống của Thiên Chúa trong thế giới thần linh, sự sống hạnh phúc trong thế giới vĩnh hằng.

Bài Tin mừng nói đến Chúa lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Ngự bên hữu có nghĩa là ngang hàng với Đức Chúa Cha và có đầy đủ quyền hành như Đức Chúa Cha, thống trị mọi loài trên trời dưới đất như lời thánh Phaolô giải thích trong thư Ephêsô (1, 20-22) : “Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô chỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô”.

Bài đọc thứ hai trích trong thư Ephêsô nói đến “Chúa đã lên cao, dẫn theo một đám tù… để vũ trụ được viên mãn…để chúng ta đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô”. Có lẽ anh chị em thắc mắc chúng ta tự do đâu có bị giam giữ, sao lại gọi chúng ta là tù nhân. Thưa chúng ta là những tù nhân vì chúng ta không có tự do, vì chúng ta bị khống chế không thể làm được những gì mình muốn. Chúng ta bị xiềng xích trói buộc. Chúng ta bị nhà tù giam hãm. Không phải là những xiềng xích hay tù ngục hữu hình ta có thể thấy được nhưng là xiềng xích và tù ngục vô hình. Không phải xiềng xích bằng sắt khua loảng xoảng nặng nề trói buộc thân xác nhưng là những sợi dây vô hình trói buộc tâm hồn. Không phải những nhà tù bằng sắt thép bê tông nhưng là những nhà tù do chính chúng ta dựng lên. Đó là tù ngục của tham lam, của dục vọng, của xác thịt. Xiềng xích và tù ngục đó là ma quỉ, là xác thịt, là thế gian, là tội lỗi. Đó là xiềng xích của sự chết. Chúng ta bị sự chết trói buộc. Không chỉ chết một lần mà còn cả cái chết thứ hai nguy hiểm, đau đớn hơn vì chết phần linh hồn đời đời.

Chúa Giêsu phục sinh đã phá vỡ xiềng xích tội lỗi và sự chết. Phá bỏ xiềng xích và tù ngục của ma quỉ, xác thịt và thế gian. Hôm nay Người lên trời khải hoàn, đạt tới tầm vóc viên mãn khi làm chủ cả thế giới, khi Đức Chúa Cha đem tất cả mọi sự đặt dưới chân Người. Chúa Giêsu là đầu. Người mở đường đi trước để chúng ta là thân thể của Người cũng sẽ được lên trời vì đầu lên tới đâu thì chi thể cũng lên tới đó.

Tuy nhiên Chúa Giêsu chỉ lên trời sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở trần thế. Vì thế hôm nay khi các tông đồ đang ngước mắt nhìn trời, hai thiên thần áo trắng đã hiện ra và nói với các ngài hãy quay về thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó đã được Chúa Giêsu trao lại cho các ngài trước khi lên trời. Đó là hãy “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Tin mừng đó là Chúa Giêsu đã khải hoàn đã mở đường lên trời, đã mở đường tới hạnh phúc vĩnh cửu. Con người và vũ trụ sẽ không chịu cảnh bị giới hạn trong sự bất toàn, trong sự mục nát chóng qua, nhưng đã được giải thóat khỏi tù ngục, và sẽ triển nở đến vô biên, sẽ đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Chúng ta phải loan báo tin vui đó cho hết mọi loài thụ tạo. Không chỉ loan báo bằng lời nói, nhưng phải bằng việc làm. Đời sống ta phải làm chứng về một con người tự do, không còn bị xiềng xích và tù ngục ma quỉ, xác thịt, thế gian trói buộc. Không còn nô lệ cho dục vọng và tội lỗi, nhưng tự do trong nhân đức, trong ơn thánh, trong hi sinh quảng đại. Đời sống của ta không còn gắn bó với những giá trị đời này, không ham mê tiền bạc, danh vọng, chức quyền, nhưng từ nay hướng lòng lên những giá trị cao thượng, lên những nhân đức siêu nhiên, lên quê thật chúng ta là Nước Trời. Tâm hồn bay lên tới đâu, thể xác cũng sẽ vươn lên tới đó. Khi chúng ta khao khát những sự trên trời, chúng ta sẽ được Chúa cho thỏa chí toại lòng.

Lạy Chúa Giêsu lên trời vinh hiển, xin cho con được ái mộ những sự trên trời. Amen.

+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/dat-toi-tam-voc-vien-man/