Trích từ Dân Chúa

Con đường hạt lúa

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/con-duong-hat-lua/