Trích từ Dân Chúa

Chúa Giêsu Đã Sống Lại Như Lời Kinh Thánh

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-da-song-lai-nhu-loi-kinh-thanh/