Trích từ Dân Chúa

Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức : Bí Tích Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần

Phaolô Phạm Xuân Khôi

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giao-ly-2-cua-dtc-phanxico-ve-bi-tich-them-suc-bi-tich-them-suc-an-tin-cua-chua-thanh-than/