Trích từ Dân Chúa

Bài giảng ngày Thứ Tư Lễ Tro 2017 của ĐTX Phanxicô tại Vương cung Thánh Đường thánh nữ Sabina

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-ngay-thu-tu-le-tro-2017-cua-dtx-phanxico-tai-vuong-cung-thanh-duong-thanh-nu-sabina/