Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa 3/6/2018

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-thanh-le-kinh-minh-mau-thanh-chua-3-6-2018/