Trích từ Dân Chúa

Tuần Chín Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể

Thánh Pierre-Julien Eymard

Ngày Thứ Nhất: Tước hiệu Ðức Mẹ Thánh Thể

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

mary-eucharist.jpg

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ dịu hiền của chúng con, chúng con kêu cầu Mẹ dưới tước hiệu Ðức Mẹ Thánh Thể, bởi vì Mẹ là Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc đang sống trong phép Thánh Thể, và vì chính từ nơi Mẹ mà Ngài rút ra Thịt và Máu để nuôi chúng con! Chúng con cũng kêu cầu Mẹ dưới tước hiệu đó bởi vì Mẹ là Ðấng quyền thế ban phát mọi ơn lành, mọi điều hàm chứa trong phép thánh thể uy nghi, hơn nữa vì Mẹ là người đầu tiên đã chu toàn bổn phận của đời sống Thánh Thể, xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ tham dự Thánh Lễ thế nào cho xứng hợp, biết hiệp lễ thế nào cho xứng đáng và biết siêng năng thành kính viếng Thánh Thể.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể. Xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Cầu nguyện cùng Chúa Giêsu (đọc mỗi ngày sau bài suy niệm)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là vua, là Chúa chúng con, Chúa đã trở nên con người để làm cho chúng con được tham phần vào Thiên tính của Chúa, Chúa thật là Bánh của chúng con trong phép Thánh Thể đáng tôn thờ, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mầu nhiệm rất cao trọng này, cũng biết hướng lòng về Ðức Trinh Nữ Maria rất dịu hiền, trong người Chúa đã muốn được dựng thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần! Cũng xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương sự tôn thờ nhiệm tích rất uy nghi mà Mẹ đã thực hiện khi còn trên dương thế, để chúng con được nhìn thấy vương quốc Thánh Thể của Chúa lan rộng và phát triển trên toàn thế giới! Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời! Amen.

Kinh Ðức Mẹ Thánh Thể (đọc mỗi ngày sau bài suy niệm)

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Thánh Thể, là vinh quang của các Kitô hữu, là niềm vui của toàn thể Giáo hội, và là hy vọng của thế giới, xin cầu cho chúng con. Xin Mẹ khơi dậy trong hết mọi tín hữu lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Thể, để họ hết thảy được trở nên xứng đáng tiếp rước Chúa mỗi ngày.

Lạy Ðức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cùng Mẹ Vô Nhiễm tôn thờ, cảm tạ, van xin và an ủi Trái Tim cực thánh dấu yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể!

Ngày thứ hai: Ðức Maria và Thánh Lễ Misa

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, sau khi đã chứng kiến cái chết của người con Chí Thánh Mẹ trên đồi Can-Vê, nơi Mẹ đã kết hợp niềm đau mênh mông của Mẹ với lễ hy sinh của Ðấng Cứu Chuộc. Mẹ đã thường xuyên tham dự vào cuộc tái diễn thực tế nhưng nhiệm mầu của Hy lễ đáng tôn thờ đó trong Thánh Lễ Misa. Xin dạy chúng con noi gương Mẹ, biết hết sức quí trọng hy lễ thần linh tái diễn trên bàn thờ, và cho chúng con được ơn siêng năng và hằng ngày thành kính tham dự Thánh Lễ.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Ngày thứ ba: Ðức Maria và việc Hiệp Lễ

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Những lần Mẹ Hiệp Lễ đều rất sốt sắng, rất thánh thiện chưa từng có ai được như vậy! Khi Mẹ chiếm hữu người Con thần linh Mẹ trong lòng, Mẹ đã yêu mến người với một tình yêu vượt xa trên bất cứ thụ tạo nào đã từng yêu mến Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết làm cho việc Hiệp Lễ trở nên trung tâm điểm đời sống chúng con, và để đời sống đó được tiêu hao đi trong việc dọn mình làm việc cao cả đó và cảm ơn người vì ơn ích khôn tả ấy!

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể. Xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể vương quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Ngày thứ tư: Ðức Maria và Sự Hiện Diện Ðích Thực

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh. Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, sau khi Người Con thần linh của Mẹ về trời. Mẹ đã coi sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể là niềm an ủi cho cuộc lưu đầy của Mẹ, và Mẹ đã tiêu hao phần lớn những ngày, thậm chí cả đêm trước Nhà Tạm, xin làm cho chúng con hiểu biết báu tàng mà chúng con đang chiếm hữu trên bàn thờ. Xin soi sáng cho chúng con biết năng đến viếng Thiên Chúa tình yêu trong nhiệm tích, nơi mà Ngài đang cư ngụ để đón nhận sự thờ kính mà Ngài đáng được qua rất nhiều danh hiệu, và để hướng dẫn, che chở, và an ủi chúng con trong cuộc đời lưu đầy này!

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Ngày thứ năm: Ðức Maria, Mẫu Gương Tôn Thờ

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời.

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ là mẫu gương hoàn hảo của chúng con trong việc phụng vụ Thánh Thể Chúa. Mẹ đã tôn thờ Chúa Giêsu ẩn mình dưới bức màn nhiệm tích, với đức tin hết sức sống động và với lòng tôn kính hết sức sâu xa. Theo gương Mẹ, chúng con muốn dâng trả về Bánh thánh tất cả danh dự vốn thuộc về Thần tính và Nhân tính vinh hiển của Con Thiên Chúa làm Người. Chúng con ao ước luôn luôn giữ lòng khiêm tốn và tĩnh niệm trong nơi thánh để trở nên những người tôn thờ đích thực.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Ngày thứ sáu: Ðức Maria, Gương Mẫu Việc Tạ Ơn

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ đã tạ ơn Chúa Giêsu một cách rất hoàn hảo vì Ngài đã thiết lập nên Nhiệm Tích Thánh Thể và vì tặng ân khôn tả mà trong đó Ðấng Cứu Chuộc đã dốc cạn hết năng lực và các kho tàng của Trái Tim Ngài, xin dạy chúng con biết cám ơn người Con Thần linh của Mẹ vì ơn ích lớn lao này, và đặc biệt xin làm cho chúng con biết cám ơn Chúa cho nên, mỗi lần chúng con được diễm phúc tiếp rước Ngài khi Hiệp Lễ.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Ngày thứ bảy: Ðức Maria, Mẫu Gương Ðền Tạ

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh! Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ đã tôn thờ Người Con Thần linh của Mẹ trong trạng thái một Tế vật thường hằng, luôn luôn hiến tế trên các bàn thờ của chúng con, để nhờ cái chết của Ngài, không ngừng xin ân sủng và lòng thương cho các tội nhân. Chúng con xin hợp với những đau thương và việc đền tạ hoàn hảo của Mẹ. Chúng con muốn Chấp nhận những thử thách hằng ngày của chúng con vì lòng yêu mến Ngài, và cùng với Mẹ, an ủi Chúa Giêsu vì những vong ân bội bạc của loài người và những xỉ nhục mà mỗi ngày Ngài phải chịu trong bí tích Thánh Thể.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Ngày thứ tám: Ðức Maria, Mẫu Gương Cầu Nguyện

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Lạy Ðức Thánh Trinh Nữ Vô Nhiễm, trong khi các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, thì Mẹ vẫn ở lại sát bên nhà tạm, van xin lòng nhân lành của Ðấng Cứu Thế cho họ, và lời cầu nguyện của Mẹ đã cho họ được ơn hoán cải thế giới! Xin dạy chúng con cầu nguyện, nhất là cầu nguyện gần bên nhà tạm, nơi Chúa Giêsu không ngừng lưu ngụ để lắng nghe những lời van xin của chúng con. Xin dạy chúng con cầu nguyện cho vương quốc Thánh Thể được mở rộng, cho toàn thế giới được ơn cứu độ, cho Giáo Hội được vinh quang, và nhất là cho hàng giáo sĩ được nên Thánh và cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể vương quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

Ngày thứ chín: Ðức Maria, Người Phân Phát Các Ân Sủng Thánh Thể

Ôi Nhiệm tích Cực Thánh! Ôi Nhiệm tích Thần Linh. Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự hoài thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời.

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, là Mẹ rất đáng yêu, và là mẫu gương lạ lùng của những người tôn thờ Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, Mẹ cũng là Người phân phát những ân sủng cần thiết để chu toàn bổn phận trọng đại đó! Vì thế chúng con nài xin Mẹ ban cho chúng con, như hoa trái của tuần chín này, những nhân đức giúp chúng con đỡ bất xứng với Người Con Thần Linh của Mẹ. Xin dạy chúng con hết lòng tôn kính Mầu nhiệm của mọi màu nhiệm này, để chúng con ngay ở dưới thế này lãnh nhận được những ân sủng chứa đựng trong Mầu Nhiệm đó, và mai sau trên Thiên đàng được vui hưởng sự sống đời đời mà Mầu Nhiệm đó hứa ban!

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.
Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!.

Thánh Pierre-Julien Eymard


Ref:
Đức Mẹ Thánh Thể Lm Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS
Our Lady of the Most Blessed Sacrament
Novena In Honor Of Our Lady Of The Blessed Sacrament

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/tuan-chin-ngay-kinh-duc-me-thanh-the/