Trích từ Dân Chúa

Suy Niệm Và Lần Hạt Mân Côi Trước Thánh Thể

Dân Chúa

MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

1. Loan Báo Tin Vui Cứu Ðộ

Lạy Chúa Giêsu, trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa , chúng con xin hợp với sự vâng phục của Mẹ Maria, dâng lên Chúa lời “xin vâng” tuyệt vời của Mẹ để bù lại sự thiếu nhiệt tình đáp trả ý Chúa trong mọi sự của chúng con.

Với từng kinh Kính Mừng trong Mầu Nhiệm này, chúng con xin thưa vâng trước mọi điều Chúa muốn chúng con làm và trở thành.

2. Ðức Giêsu và Ðức Maria Viếng Thăm

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hợp với lòng tin tưởng hoàn toàn của Mẹ Maria, và nhờ Mẹ chuyển cầu, chúng con cầu xin cho lòng tin tưởng của chúng con vào Chúa cũng được trọn vẹn như vậy. Nhờ quyền năng vô biên của Tình Yêu trong Bí Tích Thánh Thể, chúng con xin Chúa thu lấy và loại bỏ mọi nghi ngờ, sợ sệt và lo lắng của chúng con lúc này, để lòng chúng con được hoàn toàn bình an, một sự bình an của Chúa.

Với mỗi kinh Kính Mừng đọc trong Mầu Nhiệm này, con chân thành thưa lên với Chúa “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu dịu dàng, con xin đặt hết tin tưởng nơi Ngài” vì xưa Chúa đã phán: “hãy trút mọi lo âu cho Chúa , vì Ngài lo lắng cho anh em”

3. Ðức Chúa Giêsu Sinh Ra Tại Bêlem

Lạy Chúa Giêsu, với mỗi kinh Kính Mừng chúng con đọc, chúng con xin hợp với cử chỉ thờ lạy của Mẹ Maria tại Bêlem. Ước chi lúc này chúng con cũng mang lại cho Chúa niềm vui và sự ấm áp mà Mẹ Maria đã mang đến cho Chúa trước đây, trong đêm Giáng Sinh đầu tiên khi Mẹ ẵm Chúa trên tay và áp Chúa sát vào lòng Mẹ.

4. Ðức Chúa Giêsu Tiến Dâng và Thánh Hiến Trong Ðền Thờ

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lấy đi quả tim hư hỏng của chúng con và ban cho chúng con một “quả tim mới” bằng cách ban cho chúng con chính Trái Tim Chúa. Trong Mầu Nhiệm này, chúng con sẽ nhắc lại sự tận hiến của con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Qua Mẹ, con xin dâng lên Trái Tim Chúa Giêsu Thánh Thể tất cả những gì là của con và tất cả con người của con. <Tất cả là của Mẹ>.

5. Tìm Lại Chúa Giêsu Trong Ðền Thờ

Lạy Chúa Giêsu, qua Trái Tim Mẹ, chúng con xin Chúa dẫn đưa mọi người đến cùng Chúa trong Bí Tích Cực Thánh này, vì ý của Chúa là muốn <mọi người được cứu và hiểu ra sự thật>. Chúng con xin dâng lên Trái Tim Chúa Thánh Thể tất cả những ai đã phải mất mát điều này, thiệt thòi điều kia và đang khẩn cầu Chúa khôi phục lại những gì đã mất, nhờ Tình Yêu quyềng năng của Trái Tim Chúa Thánh Thể.


MẦU NHIỆM KHỔ NẠN

1. Chúa Giêsu Hấp Hối Trong Vườn Cây Dầu

Lạy Chúa Giêsu, ý thức rằng Chúa có sự khôn ngoan đầy yêu thương, nên chúng con xin hợp với thái độ của Chúa trong vườn Cây Dầu khi Chúa cầu nguyện: <Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha>.

Trong chục kinh này, chúng con xin dâng lên Chúa tình yêu tuyệt vời của Mẹ Maria để bù lại những gì còn thiếu xót trong trái tim của chúng con và để sửa chữa những ruồng bỏ mà thế gian đã dành cho Chúa trong Bí Tích Tình Yêu này.

2. Chúa Giêsu Bị Ðánh Ðòn

Lạy Chúa Giêsu, nhờ những vết thương trên thân xác mà Chúa phải chịu ở cột đá ngoài sân dinh Philatô, xin Chúa giúp chúng con khắc phục những khuynh hướng xác thịt để chúng con có thể sống trong Thần Khí của Chúa và có thể quí trọng tình yêu của Chúa hơn mọi tình yêu khác.

 Nhờ Mẹ Maria, chúng con xin Chúa cho chúng con hiểu sâu xa hơn tình yêu riêng mà Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, để cũng như Mẹ, chúng con có thể đáp lại Chúa với hết cả tâm hồn.

3. Chúa Giêsu Ðội Mão Gai

Lạy Chúa Giêsu, ý thức tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng con, chúng con xin dâng lên Chúa lòng tri ân tuyệt hảo của Mẹ Maria để đền bù cho sự vô tâm và vô ơn của thế giới đối với tình yêu của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

4. Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

Lạy Chúa Giêsu, trong Mầu Nhiệm này, chúng con xin vác lấy thập giá của mình vì yêu mến Chúa. Chúa đã hôn và ôm lấy Thánh Giá vì yêu thương chúng con; nhờ ơn Chúa giúp, chúng con tin là sẽ chu toàn được các bổn phận hằng ngày trong cuộc sống. Chúng con xin nhắc lại các lời thề khi chịu Phép Rửa và xin Chúa giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn để xưng tội cho sốt sắng. Nhờ đó tội chúng con được Máu Chúa tẩy sạch. Chúng con nài xin Thiên Chúa Cha, từ Trái Tim của Chúa Giêsu, tuôn đổ ơn xuống cho tất cả những người thất vọng và chán nản trên đời này, đặc biệt là những người đã rơi vào tuyệt vọng, rất cần sự an ủi của Chúa, xin Chúa ban cho tất cả mọi người được ơn sức mạnh và an ủi.

5. Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh Và Chết Trên Thánh Giá

Lạy Chúa Giêsu, qua từng hạt chuỗi đọc trong Mầu Nhiệm này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả sự an ủi mà Mẹ Maria đã làm cho Chúa khi Mẹ đứng bên cạnh Chúa trong giây phút Chúa bị bỏ rơi một mình trên Thánh Giá. Nay một lần nữa, Chúa lại bị bỏ rơi một mình trong các Nhà Tạm trên thế giới. Chúng con xin Chúa lôi kéo mọi người đến với Trái Tim Chúa trong Bí Tích Thánh Thể vì Chúa đã từng phán: <Khi nào Ta được nâng lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người về với Ta>.


MẦU NHIỆM PHỤC SINH

1. Chúa Giêsu Sống Lại

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy gia tăng lòng tin của chúng con vào sự hiện diện thật sự của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể - Mầu Nhiệm đức tin, để như các tông đồ đã nhận ra Chúa < khi bẻ bánh >, chúng con cũng nhận ra Chúa trong Bí Tích Thánh Thể một cách riêng tư và thân thiết, với một lòng tin sâu xa và sống động, tới mức <xác tín vào những gì mình không thấy> và có thể cảm nghiệm được sự ngọt ngào <vượt quá mọi hiểu biết>.

Nhờ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, chúng con cầu xin Chúa giúp Giáo Xứ của chúng con và tất cả mọi giáo xứ trở thành những cộng đoàn đức tin, biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi hãy yêu mến Chúa đêm ngày trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa đã mời gọi chúng con cầu nguyện không ngừng vì chính trong Bí Tích Thánh Thể này Chúa Phục Sinh đang hiện diện, sẵn sàng dùng sức mạnh Phục Sinh của Chúa mà giúp chúng con chia phần các đau khổ của Chúa để rồi cũng được chia phần vinh quang Phục Sinh của Chúa.

Qua từng kinh của Mầu Nhiệm này, xin hãy giúp chúng con kết hợp với Chúa sâu xa hơn, cho tới khi mọi lời cầu nguyện của chúng con sẽ chỉ còn là <<Con không muốn gì hơn là được biết Ðức Kitô Giêsu...>>

2. Chúa Giêsu Lên Trời

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng niềm hy vọng của chúng con và hướng niềm hy vọng ấy tập trung vào tình yêu của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Qua tay Mẹ Maria, chúng con cầu xin Chúa ban cho nhân loại niềm hy vọng. Trong Mầu Nhiệm này, chúng con xin dâng lên Chúa biết bao nhiêu giờ chầu Mẹ Maria đã dành để ở trước Thánh Thể khi còn sống, để chúng con bây giờ cũng có thể dâng lên Chúa trong Giờ Thánh này tất cả vinh quang mà khi đó Mẹ đã dâng lên Chúa.

3. Ðức Chúa Thánh Thần Ngự Xuống

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể , là lò lửa đức ái, xin lấy tình yêu dành cho Chúa mà nung đốt trái tim của con.

Con xin trao cho Chúa những gì dơ bẩn và xấu xí nơi con để đổi lấy những gì trong sạch và đẹp đẽ nơi Chúa. Xin Chúa hãy làm cho con nên thánh, hãy biến trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, để tình yêu của Chúa sẽ chiếu sáng qua con, như ánh sáng chiếu qua cửa sổ, và mọi người có thể nhìn thấy Chúa nơi con. Như Mặt Nhật, con sẽ nâng Ngài lên cao cho thế gian trông thấy. Qua Mẹ Maria, hiền thê của Chúa Thánh Thần, chúng con xin được có một Lễ Hiện Xuống mới trong ngày hôm nay, để Chúa ban Thần Khí Chúa xuống trên mọi người. Xin ngọn lửa Tình Yêu Chúa, như tia nắng mặt trời, chiếu dọi trên tất cả mọi người, chạm đến mọi người, giúp đỡ và chữa lành mọi người (...). Xin Ðức Chúa Thánh Thần, xuất phát từ Trái Tim Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, hãy đến với mỗi một người và canh tân bộ mặt trái đất, để sẽ chỉ có <<một đàn chiên và một chủ chăn>

4. Ðức Mẹ Lên Trời

Lạy Chúa Giêsu, với mỗi kinh Kính Mừng đọc lên trong Mầu Nhiệm này, chúng con xin dâng lên Chúa tình yêu của Mẹ Maria để bù đắp những gì còn thiếu sót nơi tâm hồn chúng con, nhờ đó ngay bây giờ chúng con có thể yêu Chúa trong Bí Tích Thánh Thể bằng chính tình yêu tuyệt vời của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Như thế là bắt đầu Thiên Ðàng ngay trên trần gian. Ðó là được yêu Chúa bằng Trái Tim Của Mẹ Maria.

5. Mẹ Maria Ðược Trao Vương Niệm

Lạy Chúa Giêsu, qua trung gian Mẹ Maria, chúng con khiêm tốn trao con tim chúng con cho Chúa để xin cho mình <có thể sống Tin Mừng, toàn bộ Tin Mừng, trong suốt cuộc đời mình>, đáp lại Bí Tích Thánh Thể, nơi Chúa đã trao Trái Tim Chúa cho chúng con.

Bí Tích này đã chứa đựng tất cả những gì Chúa có và tất cả những gì là con người của Chúa. Bí Tích này đang chứa đựng <toàn bộ gia sản thiêng liêng của Hội Thánh>; một gia sản <đã đong đủ, đã dằn, đã lắc cho thật chặt>.

Trong Mầu Nhiệm này, chúng con tin tưởng cầu xin cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ được hiển thắng và Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu được thống trị trong mọi tâm hồn, để <Chúa trở nên mọi sự trong mọi người>

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/suy-niem-va-lan-hat-man-coi-truoc-thanh-the/