Trích từ Dân Chúa

ST415: Được Sai Đi

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,18-21)

Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu ! Cha đã được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian với sứ mạng là quy tụ tất cả nhân loại về cùng Ngài không phân biệt nam, phụ, lão, ấu, từ bất cứ màu da tiếng nói nào, từ bất cứ nơi đâu. Dù họ theo Phật giáo, Cao Đài, Do Thái giáo, Ấn giáo hay Hồi giáo.

Cha dùng khổ giá tức cuộc tử nạn nhục nhã và khổ đau đến chết để đập tan vương quốc Satan, và bẻ gãy gông cùm xiềng xích là các tính hư tật xấu và tội lỗi mà Satan đã quàng lên vai lên cổ chúng con, đã xiềng chân xích tay chúng con. Vậy ai muốn được giải thoát chỉ việc cương quyết đứng lên giũ xiềng xích và bước ra theo ánh sáng Phúc Âm, sẽ được thanh tẩy, tôi luyện và thánh hóa để cùng Cha, với Cha tiếp tục sứ mạng giải phóng trần gian.

"Như Ta đã được sai đi, Ta cũng sai các con" (Ga.17,18).

Lh : Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã giải phóng chúng con. Để đáp đền ơn Chúa, chúng con không dám chối từ sứ mạng. Nhưng làm sao chúng con can đảm đứng lên và chu toàn được sứ mạng cao cả ấy ?

CG : Với sức mạnh của con hay của bất cứ ai, với hoàn cảnh hiện tại của thế gian mù quáng, hung bạo và liều lĩnh, mà Satan cùng bè lũ rất xảo quyệt của nó làm hậu thuẫn thì các con không làm gì được thật. Nhưng như Cha đã nói : Cha xin Thiên Chúa Cha thánh hiến chính mình Cha để Cha lấy chân lý mà đào tạo và thánh hiến các Tông đồ, làm cho các Ngài thành khí cụ thánh trong tay Thiên Chúa, thì Satan dù có đông đảo, dù có vây cánh, dù có xảo trá cũng không làm gì được các Ngài như Cha đã hứa. Các Ngài ra đi chinh phục thế gian bằng những chiến thắng vĩ đại, thu hẹp vương quốc Satan lại như chúng con đã thấy. Vì chính các con là chiến lợi phẩm của các Tông đồ dâng lên Thiên Chúa Cha.

Cha lại hằng cầu nguyện cho các con như Cha đã thưa với Thiên Chúa Cha là : Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, tức các Thánh Tông đồ, nhưng còn cho những ai nhờ họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ ở trong chúng ta.

Nếu các con tin rằng các con được Thiên Chúa Cha và Cha yêu thương, và muốn yêu đáp lại thì các con sẽ được ở trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Nghĩa là các con cũng được ẩn trong thần lực, thần trí của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy không mưu trí tạo vật nào, không sức mạnh của thụ tạo nào làm gì được các con. Trái lại muôn loài thụ tạo, dù đã được Thiên Chúa tạo dựng với nhiều khả năng thần thiêng như Lucifer và bè lũ của nó cũng không cản được sức phát triển của các con.

Chỉ cần các con thực tâm muốn cho Nước Cha trị đến và nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, chứ không cậy vào sức riêng của mình, thì như Cha đã nói: "Các con có thể bảo núi này dời đi chỗ khác, núi cũng phải dời đi" (Mt.21,21). "Các con bảo cây vả tự nhổ gốc xuống biển mà đứng, cây vả cũng sẽ vâng lời các con" (Mt.11,23). Phương chi khi các con sống Lời Chúa, rồi mang Lời Chúa đi gieo khắp nơi, thì sao Lời Chúa lại không nẩy mầm vươn lên thành đại thọ.

Nhưng Cha cảnh giác con điều này là: Vì đời các con vắn vỏi nên thường muốn được thấy thành quả ngay. Trái lại, Thiên Chúa có đường lối của Ngài là tất cả muôn vật muốn tồn tại phải tiệm tiến. Vì "dục tốc bất đạt". Các thánh Tông đồ có thể đã thất bại nếu các Ngài muốn được thấy thành quả trước mắt.

Mà nói chi các Tông đồ, chính Cha cũng đã bị coi như thất bại khi Cha phải chết khổ đau trên thập giá mà không được thấy Hội Thánh lớn mạnh như ngày nay.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa về bài học này và quyết tâm chỉ sống cho Chúa, vì Chúa và các giây phút hiện tại.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai đi, sai đi để chúng con được theo gương Chúa, tiếp tục công việc của Chúa là loan truyền Thiên Chúa là Tình yêu.

Xin cho chúng con biết yêu quý tình Thiên Chúa yêu chúng con bằng chính việc làm của chúng con là sống thánh thiện hơn là chỉ nói suông.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st415-duoc-sai-di/