Trích từ Dân Chúa

ST414: Chúa Giêsu Cầu Nguyện

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,9-12)

Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa thưa với Chúa Cha làm cho con hiểu rằng : Khi sắp sửa dấn thân để thi hành những kế hoạch lớn lao, Chúa phải quên mình, phải gồng mình lên mà đón mọi khổ đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúa đã quên mình là Con Thiên Chúa toàn năng và cũng quên mình đời đời là Thiên Chúa, chỉ nghĩ đến chúng con mà Chúa rất thương rất quý, vì như Chúa nói Thiên Chúa Cha đã trao phó chúng con cho Chúa. Chúa sợ khi Chúa không còn ở với chúng con, thì chúng con bơ vơ, như đàn chiên không người chăn dắt sẽ bị thú dữ làm tan đàn và xé thây từng con. Nên tâm hồn Chúa xao xuyến, chân tay rụng rời. Chúa tha thiết xin Chúa Cha đừng quên chúng con.

CG : Con thân yêu, con hiểu chưa đúng mà cũng không sai. Vì tâm hồn Cha tuy thao thức và bồi hồi trước những giờ khổ đau và những hình cụ rùng rợn người ta bày ra để hãm hại Cha, như Kinh Thánh đã tiên báo : Chúng muốn làm cho Cha khổ đau tối đa (Is.53,3), và chết về thể lý, nên Cha chỉ nghĩ đến chúng con khi không còn Cha ở bên sẽ bơ vơ, sợ hãi và ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi để xé xác. Một đàng Cha khắc khoải mong làm trọn thánh ý Chúa Cha là giải thoát nhân loại, một đàng Cha hồi hộp như người Cha bất lực, thấy đàn thú dữ đang nhe răng giương vuốt định xông vào các con. Cha chỉ còn biết hướng về Thiên Chúa Cha trao trả chúng con lại cho Ngài.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con không chỉ mủi lòng, mà thật tình thương Chúa quá. Chúa chỉ nghĩ đến chúng con mà không nghĩ phải xin Thiên Chúa Cha nâng đỡ chính mình. Vì thực sự lúc đó Chúa đang ở trong tay những kẻ thù ghét Chúa, vì bản năng tàn ác, vì tính ghen tương, cũng như lòng thù oán vô lý của chúng đang bị ma quỷ điều khiển, thúc đẩy. Chúng có thể ngấu nghiến vồ lấy Chúa. Con cũng hồi hộp và lo sợ với Chúa.

Con ước ao, con cầu xin với Chúa Cha cho mọi người chúng con, luôn luôn có được trong tâm trí cảnh vừa đớn đau vừa rùng rợn đang vây bọc Chúa, để được thấy, được hiểu phần nào tình Chúa yêu thương chúng con, hầu đáp lại ơn nghĩa Chúa, để rồi cũng nhiệt tình, cũng hăng hái, dấn thân lo cho anh em đồng loại được ơn cứu độ.

CG : Đó là những đau khổ Cha chịu, mà người ta thấy được và kể lại được. Nhưng còn bao đau khổ nặng nề gấp nhiều lần những đau khổ kia. Đó là khổ đau tâm hồn, khi Cha nghĩ đến những lý hình, những tư tế, những luật sĩ, những biệt phái... và đông đảo dân chúng cũng là con cái của Thiên Chúa Cha và Ngài đã ban cho Cha, vì Thiên Chúa Cha đã đặt tên cho Cha là Đấng Cứu Thế, tức cả thế gian, là tất cả mọi người. Vì thế đang khi Cha bị treo trên khổ giá, trước khi chết, Cha đã cầu xin với Cha trên trời : "Lạy Cha, xin đừng chấp tội chúng, vì chúng không biết việc chúng làm" (Lc.23,34).

Muốn an ủi Cha, đỡ gánh cho Cha, con phải cầu nguyện cho mọi người được ơn thương xót, được thứ tha, được cứu độ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu đáng kính mến, Chúa dạy chúng con phải cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Chúa cũng làm gương cho chúng con khi Chúa tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện.

Xin cho chúng con được hiểu biết rằng được cầu nguyện là ơn trọng đại, và biết quý trọng những giây phút được thinh lặng bên Chúa.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st414-chua-giesu-cau-nguyen/