Trích từ Dân Chúa

ST411: Ta Là Cây Nho, Các Con Là Ngành

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.15,1-6)

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu, con có hiểu hết ý nghĩa lời Ta nói : Ta là cây nho, các con là ngành nho không ? (Ga.15,5)

Lh : Lạy Chúa Giêsu, làm sao con hiểu hết ý Lời Chúa. Nhưng con hiểu đại ý : Chúa là nguồn sống, chúng con phải liên kết nên một với Chúa như ngành nho liền với thân cây nho, thì chúng con mới được hưởng dồi dào sự sống siêu nhiên từ Chúa thông ban cho. Nhưng con cũng biết mình thật yếu đuối, mỏng manh, mà Satan thì quỷ quyệt và luôn rảo quanh tìm mồi để xé. Con cũng biết rằng thế gian với những thói tục sa đọa của nó, lan ra rất nhanh. Sự tàn phá của nó rất mạnh, và đã, đang trở nên những lùm cây, những bụi rậm cho Satan ẩn nấp để chờ cơ hội chộp lấy chúng con, ghì trong nanh vuốt của nó. Con cũng thú nhận rằng bản tính chúng con lại dễ tin, yếu đuối, mà lại tham thanh chuộng lạ, dễ chiều theo những quyến dũ hợp thú tính và được bày ra cách lộ liễu khắp nơi. Xin Chúa che chở giữ gìn con, ban ơn giúp con khôn ngoan và tỉnh thức đề phòng Satan.

CG : Con thân yêu, con biết được như thế là khôn ngoan đấy. Và con muốn đề phòng thì không gì bằng cách tránh xa dịp tội và tập nói không với mọi cám dỗ. Can đảm nói không ngay từ đầu với mọi quyến dũ của trần gian, của xác thịt, thì dù ma quỷ có lưu manh cũng không làm gì được các con.

Hơn nữa Thánh Thể Cha chính là linh dược làm cho con sáng trí để nhận ra và xa tránh điều tội lỗi, có nghị lực để nói không và chống lại mưu thâm chước độc của Satan. Ai thành tâm đến dự tiệc Thánh Thể hàng ngày với lòng tin cậy kính mến và phó thác thì không phải sợ hãi gì. Ma quỷ chỉ có thể vồ được những con mồi tự ý xa Cha. Sói dữ chỉ có thể xé xác chiên khờ dại chui lách rào giậu để ra ngoài. Con không nhớ Cha đã hứa với Thiên Chúa Cha rằng : "Những gì Cha ban cho con thì con không để hư mất" (Ga.17,12) sao ?

Vậy con đừng tự ý xa Cha. Cha thương con, Ta cần con như bà mẹ hiền cần và yêu đứa con một của bà.

Lh : Lạy Cha, vậy hình ảnh cây nho và ngành nho còn hàm ẩn một mầu nhiệm nào nữa ? Xin Cha dạy con.

CG : Trái nho cho người ta một thứ rượu quý và ngon. Người ta thường dùng rượu nho trong việc tế tự như Thượng tế Menkisêđê đã làm. Ẩn ý Cha muốn là nếu con liên kết với Cha như cành nho với thân nho thì con sẽ sinh trái. Tức là cùng với Cha con sẽ trở thành rượu nho để tiến dâng, và con sẽ được cùng Cha nên lễ vật thượng tiến Chúa Cha.

Lh : Con sung sướng được hiểu ý nghĩa này và nhất là con được thực sự nên rượu nho để được chính Chúa thượng tiến Thiên Chúa Cha. Cám tạ ơn Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là thân cây nho tràn đầy nhựa sống. Xin thông ban cho chúng con Đức tin mạnh mẽ, làm sức sống cho tâm hồn. Đức cậy vững vàng để dù bị cuồng phong của thế tục, chúng con vẫn được Chúa như neo vững chắc giữ chúng con an bình giữa sóng gió. Đức mến sinh động, để say mê tình Chúa, quên mình cho tha nhân.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st411-ta-la-cay-nho-cac-con-la-nganh/