Trích từ Dân Chúa

ST409: Đức Chúa Thánh Thần

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.14,15-18)

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu con kính mến ! Con biết điều Chúa nhấn mạnh là : "Chúng con phải yêu thương nhau" (Ga.13,34;15,17). Con rất muốn được kính mến Chúa và con cũng biết nếu con yêu thương mọi người thì Chúa cũng kể cho là con kính mến Chúa. Nhưng con thú nhận với Chúa là rất nhiều khi con khó nhận ra hình ảnh Chúa nơi tha nhân. Lúc ấy con thấy giới răn yêu thương của Chúa khó chấp nhận quá. Vì làm sao con có thể nhìn ra Chúa nơi một người chỉ ỷ vào quyền mà hống hách, la mắng con khi chưa biết rõ hoàn cảnh của con. Làm sao con có thể nhìn ra Chúa nơi một người con đã phải gồng mình lên mà giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn, để rồi có người cứ lạm dụng lòng tốt của con mà quấy rầy con mãi. Có người không được như ý thì phản bội con, nói xấu con đủ thứ. Làm sao con có thể yêu một người, mà con đã tận tình giúp đỡ họ trong công việc của họ, để rồi họ lạm dụng con, hết việc này đến việc khác, mà không nghĩ đến sức khỏe, thời giờ mà con bỏ ra.

CG : Con thân yêu, Cha biết chứ. Cha còn biết nhiều hạng người tệ hơn con thấy hay có thể nghĩ ra được. Chúng lợi dụng anh em, bóc lột anh em, vu vạ cho anh em và có thể giết anh em nữa chứ. Nhưng con đã không biết người đời đối xử tàn tệ với Cha thế nào sao? Mà không phải là một người. Con có biết Cha yêu quý Giuđa thế nào không, và Giuđa đã đối xử với Cha thế nào chứ ? Con có biết Cha đã dày công huấn luyện các môn đệ thế nào mà khi Cha đang đặt hết tin tưởng vào họ để họ có thể tiếp tục công việc của Cha. Vậy mà ngay sau lưng Cha họ cãi cọ nhau, giành ưu thế, kẻ trên người dưới, kẻ trước người sau... Con có biết hai anh em Giacôbê và Gioan, đã được Cha biệt đãi cho theo lên núi Tabor để được thấy vinh quang và uy quyền Cha. Và cũng biết Cha sẽ thông ban cho họ vinh quang và uy quyền ấy. Nhưng họ đã lợi dụng sự liên hệ huyết tộc với Cha mà xin bà mẹ của họ đòi những chức vụ trần thế ngoài ý Chúa Cha, và ý của Cha, cũng ngoài khả năng của họ là được làm tể tướng, là tổng chỉ huy trong Vương quốc mà họ tưởng là Cha sẽ lập ở trần gian. Nếu là con, con có thể đã giận, buồn mà buông xuôi. Nhưng Cha đã không thất vọng, không chán nản và cứ yêu thương họ hết tình.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đừng nói ra những điều đau lòng ấy nữa. Con biết Thiên Chúa Cha thương toàn nhân loại chúng con dường ấy đến nỗi sai chính Chúa là Con yêu dấu của Ngài để cứu khổ cả nhân loại, mà nhân loại đã trả ơn Con Thiên Chúa bằng đòn vọt, mũ gai, bằng khổ giá, bằng những mũi đinh, và cái chết tức tưởi vì đau nhức, vì ngột thở, vì khát. Cha chết rồi, họ còn lấy đòng đâm thâu qua cạnh sườn, thấu tim Cha. Nhưng trước khi tắt thở, Cha đã xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Cha muốn chúng con được thấy gương yêu người của Cha. Mà chính vì tình yêu cao cả không bến bờ của Cha, mà các môn đệ Cha đã hối hận và sau khi hối hận, các Ngài can đảm rao giảng tình yêu đã nhập thế để cứu đời và đã lấy làm vinh dự được chết vì danh Cha. Và Hội Thánh là nhiệm thể của Cha.

CG : Cha khen con đã biết suy nghĩ như vậy, nhưng con có biết rằng tất cả kết quả tốt đẹp ấy là do đâu không ?

Lh : Lạy Cha, con biết những sự hiểu biết của con hạn hẹp lắm. Xin Cha hãy nói, này con nghe đây.

CG : Vì Ta đã hứa với các môn đệ của Cha : "Nếu anh em yêu mến Thầy, Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em. Đó là Thần Khí sự thật" (Ga.14,15-18). Cha biết các môn đệ Cha vì yếu đuối mà sợ và bỏ trốn, chứ lòng các ông vẫn gắn bó với Cha, nên Cha xin Thiên Chúa Cha sai Đức Chúa Thánh Thần đến để nâng đỡ và đổi mới các ông. Từ những con người quê mùa, nhút nhát... trở thành những chứng nhân sáng suốt, can trường và bất khuất để làm nền tảng cho Hội Thánh, mà dù quỷ dữ có từ hỏa ngục tuôn ra cũng không làm gì được Hội Thánh. Phần con cũng vậy, nếu con muốn trung thành kính mến Thiên Chúa Cha và giữ thân tình với Cha hãy đón nhận Đức Chúa Thánh Thần và kính mến Ngài.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được can đảm thực thi điều Chúa đã làm gương là quên mình để lo cho người khác. Dạy chúng con hãy nhịn nhục và tha thứ, luôn luôn chịu mọi người người xúc phạm đến con, để chúng con được nên giống Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng, quảng đại tha thứ và hăng say yêu thương mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn kính mến và tin tưởng phó thác đời mình cho Đức Chúa Thánh Thần.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st409-duc-chua-thanh-than/