Trích từ Dân Chúa

ST402: Bánh Chúa Cứu Thế Ban Tặng

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,48-51)

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu ! Con có phân biệt Manna Thiên Chúa cho mưa xuống trên doanh trại Do Thái xưa, mà họ gọi là bánh bởi trời, với bánh Thánh Thể Cha tặng cho cả nhân loại ngày nay khác nhau thế nào không ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu rất đáng kính mến, con biết Manna là hình ảnh tiên báo Thánh Thể Chúa.

Manna chỉ nuôi dân Do Thái trong 40 năm khi họ đang lưu lạc trên hoang địa, để cho họ khỏi đói và chết. Còn bánh Thánh Thể Chúa ban cho nhân loại ngày nay là Bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời, và ban hàng ngày cho đến tận thế, cho mọi người qua mọi thế hệ và khắp nơi, miễn là từng người phải tin, phải mến và tự mình đón nhận.

Manna là bột do mủ một thứ cây đọng lại, bị gió cuốn và đưa đến thả trên doanh trại người Do Thái.

Bánh Trường sinh là chính thiên tính của Chúa tự hạ, kết hợp nên một ngôi vị với tính loài người chúng con. Chúa tự ban thân mình cho chúng con làm lương thực nuôi hồn.

CG : Con thân yêu, con hiểu được như thế, nhưng nếu con không tin thật như thế, và sống niềm tin của mình thì cũng chẳng ích gì cho con.

Lh : Lạy Chúa, thế nào là sống niềm tin?

CG : Sống niềm tin là nếu con hiểu và tin như con hiểu, thì mỗi lần con dự lễ, rước lễ, con đừng dự lễ như người ta xem một việc đang xảy ra, hay rước lễ như ăn một thực phẩm, mà phải có tâm hồn trong sạch, lòng kính mến. Để khi dự lễ con hợp ý hợp lòng với Ta mà thờ lạy, tôn thờ, kính mến Thiên Chúa Cha. Và khi rước lễ con phải ý thức con được Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần yêu thương con, đến với con để ôm lấy con, như chính con được ở trong vòng tay yêu thương của Ta.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con biết, khi đi dự lễ và nhất là khi rước lễ, con phải có linh hồn sạch tội trọng và lòng chân thành khao khát rước Chúa vào lòng, tâm sự thân tình và cám ơn Cha ít là dăm ba phút. Nhưng con yếu đuối, hay đãng trí và dễ làm mọi việc thiêng liêng theo thói quen. Xin Chúa tha thứ và giúp con sống niềm tin.

CG : Mỗi khi con dự thánh lễ, rước lễ, hay cầu nguyện trước Thánh Thể, thì đức tin của con được củng cố, phát triển. Đức mến nơi con cũng sinh động, dồi dào hơn. Dù con không cảm thấy, nhưng hãy vững tin là Cha không để một thiện ý, một việc lành nào của con mà không xây dựng thêm cho con.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con suy niệm và nghĩ trong trí con rằng :

Chúa lập Nhiệm tích Thánh Thể với dấu bề ngoài là Bánh để nói lên : Như quá trình hình thành của một tấm bánh là hạt miến phải rời khỏi cây lúa, bị chà xát cho bong vỏ và sạch màng cám; bị xay nhỏ, bị nhào với nước, bị ép trong khuôn sắt và nướng trên lửa, là để nhắc cho con : Chúa đã từ trời xuống thế, sống cuộc đời lam lũ như hạt miến bị chà xát, khinh khi, xử tệ. Như hạt miến bị xay, bị tán nhỏ, thì trong vườn Cây Dầu, Chúa ưu sầu lo sợ khổ đau. Tại dinh Philatô, Chúa đã phải đòn đến nát da. Rồi phải vác khổ giá, phải chịu đóng đinh treo vào đó, bị mất máu, bị ngộp thở, bị sốt cao độ làm khô cổ bỏng họng, để nên bánh ban sự sống cho con.

CG : Con nghĩ không sai, các thánh được Cha cho in năm dấu đã cảm nghiệm được trên chính thân mình những đau khổ Cha chịu vì yêu thương các con. Con dám xin ơn ấy không? Xin thì được, vì "cầu được ước thấy".

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin cảm tạ Chúa đã cho con được sinh ra bởi cha mẹ có đời sống đức tin đơn sơ nhưng vững mạnh, và có anh chị em trung thành với đức tin. Con xin dâng Chúa cả cha mẹ, anh chị em ruột thịt, dâu rể, cháu chắt nội ngoại và tất cả bà con thân thuộc, cùng với cộng đoàn dân Chúa nơi con đã sống và được ảnh hưởng nếp sống đạo đức sinh động, cùng tất cả những người mà hiện nay hàng ngày con gặp gỡ, giao tiếp.

Xin thánh hóa chúng con trong Nhiệm tích Thánh Thể.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st402-banh-chua-cuu-the-ban-tang/