Trích từ Dân Chúa

ST401: Tôi Là Bánh Trường Sinh

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,48-51)

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, con tin, con thờ lạy Chúa là Bánh Trường sinh bởi trời ban xuống.

CG : Con yêu dấu! Con có biết những yếu tố nào làm nên Bánh trường sinh không ? Và Bánh ấy có ích gì cho con không ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con để con hiểu rõ hơn vì Chúa là Chân lý cứu rỗi, là Ánh sáng cho muôn dân.

CG : Con yêu dấu, khi con nhận tấm bánh miến từ bàn thánh, tức là từ Thánh lễ, thì con nên hiểu : Tấm bánh ấy chỉ còn hình dạng bánh miến bên ngoài, vì khi được Linh mục thừa tác nhân danh Ta, nhân danh sứ mạng Hội Thánh trao cho, mà đọc trên bánh miến lời Ta đã nói trong bữa tiệc ly : "Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Ta sẽ bị nộp vì các con"
(I Cor.11,24)
, thì tinh chất của bánh, tức yếu tố dinh dưỡng của bánh không còn là chất liệu của bánh nữa, vì đã thực sự trở nên thịt máu sống động của Ta. Tuy vẫn còn giữ dạng bánh để nên dấu chỉ bề ngoài của Nhiệm tích Thánh Thể.

Bánh ấy cũng được gọi là Bánh bởi trời ban xuống vì thiên tính thánh thiện và vinh quang của Ta từ trời, tức từ Thiên Chúa Ba Ngôi đã nhận lấy bào thai mà Đức Chúa Thánh Thần đã tạo dựng nên bởi chính huyết nhục của Đức Trinh nữ Maria. Bào thai ấy là thân hữu hình của Ta đã sinh ra làm người, ở giữa loài người. Trong bữa tiệc ly, chính Ta đã cầm lấy bánh miến, biến nên thịt máu Ta để làm lương thực nuôi linh hồn cho những ai tin Ta bởi Thiên Chúa Cha mà đến.

Gọi là Bánh Trường sinh, vì ai tin Ta là Con Thiên Chúa làm người, mà tiếp nhận bánh này, thì sẽ được sống đời đời.

Lh : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tuyên xưng Chúa là Bánh trường sinh thông ban cho chúng con sự sống siêu nhiên. Và ai ăn bánh ấy thì được tham dự vào sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa, được sống đời đời. Con thờ lạy kính mến Chúa và tuyên xưng Chúa là Bánh Trường sinh, Bánh bởi trời ban xuống. Nhưng xin Chúa cho con đức tin vững vàng, vì trí khôn loài người chúng con khó hiểu và khó chấp nhận thực tế này. Mầu nhiệm nhập thể đã khó hiểu, vì Thiên Chúa uy linh, cao sang, toàn năng và vô hình, đã mặc lấy một bào thai và sống nhờ mẹ, rồi sinh ra mang lấy tội thiên hạ và vì tội chúng con mà chết nhục nhã khổ đau. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa, con làm sao hiểu nổi. Ôi ! Mầu nhiệm quá cao vời. Chúa tạo thành trời đất muôn vật đã hiện hữu từ muôn muôn thuở, lại sinh ra trong thời gian và làm con của tạo vật. Lạy Chúa Giêsu, nếu không có ơn đức tin Chúa ban cho, thì con có thể nói theo người ta : Đó là điều vô lý, và chúng con bị gọi là những kẻ dị đoan, tin điều nhảm nhí.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho con.

Khi làm người như thế, Chúa đã tự hạ quá mức rồi. Nhưng từ con người lại tự hạ làm một tấm bánh, gặp hơi nước có thể mềm ra, sâu bọ có thể gặm nhấm. Ôi lạy Chúa Giêsu, con không thể hiểu được, nhưng con tin có Chúa ở cùng chúng con làm bánh trường sinh và tự hiến làm lương thực thiêng liêng cho chúng con. Xin thêm đức tin cho chúng con.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để tỏ lòng kính mến Chúa, con xin dâng toàn thân con bây giờ cho đến mãi suốt cuộc đời con cho Chúa. Với tâm tư linh hồn, xin cho con càng ngày càng nhận ra tình Thiên Chúa yêu con qua mọi ơn huệ, khi vui, lúc buồn Chúa gửi cho đời con. Xin cho con thấu hiểu, luôn nhớ và biết ơn Thiên Chúa. Xin cho con được nhờ Thánh Thể Chúa để thờ lạy kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st401-toi-la-banh-truong-sinh/