Trích từ Dân Chúa

ST315: Cùng Đức Maria Chúng Ta Thờ Lạy, Tạ Ơn Thiên Chúa

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.1,46-55)

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

SUY NIỆM

Khi được bà Êlizabeth tôn vinh với những lời thật chân thành nhưng rất trang trọng rằng : "Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi, đến với tôi thế này. Tiếng em đã làm cho thai nhi nhảy mừng trong dạ tôi. Em thật có phúc, vì tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều Người đã nói với em".

Đức Maria thay vì từ chối những lời ca tụng ấy, đã khiêm nhường và thành thật nhận mình có phúc lớn ấy. Nhưng lại hướng tất cả vinh dự và phúc hạnh ấy về Thiên Chúa mà khiêm nhường ca tụng Thiên Chúa đại ý rằng :

Con đây nữ tỳ hèn mọn xin ngợi khen Đức Chúa. Thần trí con hớn hở vui mừng, vì Chúa cứu độ con. Phận con hèn mà vì Chúa thương, nên từ nay muôn đời sẽ khen con diễm phúc. Chúa là Đấng Toàn năng đã làm cho kẻ hèn mọn này nên trọng đại. Vì muôn đời Chúa vẫn thương xót và nâng đỡ những ai kính sợ Ngài. Ngược lại, những kẻ kiêu căng, cậy quyền cậy thế thì Chúa truất phế và hạ xuống. Những ai nghèo đói Chúa cho no nê, người giàu có ích kỷ thì để trắng tay.

Những lời ấy đã được Đức Maria thốt lên từ lòng khiêm nhường và biết ơn Thiên Chúa.

Đức Maria không là thi sĩ hay văn nhân, nhưng tâm hồn Người chứa chan những tư tưởng đẹp mà từ nhỏ Người đã được thấm nhuần bởi chuyên cần học hỏi Kinh Thánh trong đền thờ Giêrusalem.

Những lời Đức Maria nói ra đều là những lời cầu nguyện của những tâm hồn đạo đức trong Cựu ước như của bà Anna mẹ sứ ngôn Sammuel tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã cất đi cho bà cái khổ và cái nhục vì không con. Cũng là những lời bà Giuditha nữ anh hùng của Betulia, và Hoàng hậu Esther... đã ca tụng Chúa, vì Chúa đã cứu dân mình.

Vì đang khi toàn dân bị đe dọa vì những tai nạn sắp xảy đến cho đồng bào của mình, bà Giuditha và hoàng hậu Esther, đã bỏ đồ trang sức, mặc áo nhậm rắc tro trên đầu, cầu khẩn Thiên Chúa cứu độ. Và khi được Chúa giải cứu các bà đã không dám vinh vang cho là công lao của mình, nhưng khiêm nhường tạ ơn Thiên Chúa đã đoái thương cứu dân mình.

Được Thiên Chúa tôi luyện bằng các gương sáng ấy, Đức Maria đã có ngay từ nhỏ một tâm hồn kính sợ, biết ơn Thiên Chúa khác nào cây Hạc cầm chỉ cần làn gió nhẹ cũng phát được những âm thanh dịu dàng. Phương chi từ khi Đấng là nguồn cảm hứng của vua Đavid, của các ngôn sứ đang ngự trong cung lòng khiết trinh của Đức Maria, làm cho lòng Đức Maria dạt dào lửa kính mến.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn thi hứng của các văn sĩ thi nhân đã khứng sinh ra bởi lòng Đức Trinh nữ Maria. Xin thắp lên trong lòng chúng con thiên hứng để chúng con cùng Đức Maria ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa.

* Hát : Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là con của Đức Trinh nữ Maria. Xin cho chúng con được nhờ Đức Maria mà ca tụng Thiên Chúa.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn vui thanh khiết đã được Đức Maria đưa đến, khơi dậy niềm vui cho mẹ con thánh Êlizabeth. Xin khơi dậy nơi lòng chúng con tâm tình kính mến và biết ơn Thiên Chúa.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là con Đức Maria, chúng con xin được mượn lời của Đức Maria mà ca tụng Thiên Chúa.

* Hát : Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í-a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.

 

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

của Đức Piô XI

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con.

Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn.

Mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con.

Người đã chịu nạn, đã chịu chết.

Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội.

Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng.

Nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật thì chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh.

Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng Bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội.

Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời.

Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm; sự sống, sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy.

Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng xin dâng cả anh em, họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.

Ớ Trái Tim cực thánh, hãy cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ. Xin thêm lòng tin, cậy, kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn lành cho Đức Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Trời. Xin phù hộ cho các Linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các Đấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.

Ớ Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này. Hãy đưa chúng con lên Thiên đàng hưởng Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu đời đời. Amen.

 

Thánh Thi Kính Mình Thánh Chúa

do Thánh Tôma Aquinô soạn cho Lễ Mình Máu Thánh

Con thành tâm thờ lạy Đức Chúa ẩn mình,
Quả thật trong hình bánh Chúa náu thân.
Con hết lòng khâm phục suy tôn Chúa,
Vì khi chiêm ngưỡng Chúa,
con hoàn toàn ngất ngây.
Thị giác, xúc giác và vị giác
chẳng giúp con nhận ra Chúa,
Chỉ nhờ thính giác củng cố niềm tin.
Con tin mọi điều Chúa phán truyền,
Vì chẳng có chi đáng tin hơn lời chân lý.
Trên khổ giá Chúa chí giấu thiên tính.
Trong Nhiệm tích này
Chúa giấu luôn cả nhân tính.
Nhưng con tin và xưng tụng cả hai tính ở đây.
Con xin được điều người trộm hối cải đã xin.
Con không nhìn thấy thương tích của Chúa
như tông đồ Tôma.
Nhưng con tuyên xưng Chúa
thật là Thiên Chúa của con.
Xin giúp con càng ngày
càng vững tin Chúa hơn,
Trông cậy Chúa và kính mến Chúa hơn.
Ôi Bảo chứng cuộc tử nạn sinh ơn phúc,
Bánh Hằng Sống
thông ban sự sống cho chúng con.
Xin cho con được sống nhờ Chúa
Được luôn luôn nếm sự ngọt ngào
từ Chúa tỏa ra.
Lạy Chúa Giêsu là Bồ Nông nhân hậu,
Xin lấy Máu Thánh rửa con sạch hết bợn nhơ.
Một giọt thôi đủ hồi sinh con.
Và xóa bỏ tội ác của cả hoàn cầu.
Lạy Chúa ẩn mặt mà con đang khát khao,
Xin hãy cho con thỏa mãn điều con ước mong.
Là cho con được thấy Chúa nhãn tiền,
Cho con hạnh phúc
hưởng thánh nhan vinh quang Chúa.
Amen.


Hết tập 3

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st315-cung-duc-maria-chung-ta-tho-lay-ta-on-thien-chua/