Trích từ Dân Chúa

ST313: Thánh Thể Chúa Giêsu

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.26,26-29)

Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."

SUY NIỆM

Thánh thi cả Hội Thánh đọc trong giờ Kinh chiều Lễ Hiển Dung.

1. Đức Kitô là vinh quang của Thiên Chúa vinh quang

Muôn lạy Đức Giêsu Cứu Chúa
Là Hào Quang phát tự Hào Quang
Xin thương ghé mắt dịu dàng
Nhận lời cầu khẩn hát mừng thiết tha.

Nhưng để ở cùng chúng ta, Chúa đã giấu vinh quang trong nhân tính của Ngài. Để người ta chỉ thấy Chúa là con bác thợ mộc, nhất là để người ta bắt bớ, hành hạ, đánh đập và đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúa còn hạ mình hơn nữa trong Nhiệm tích Thánh Thể.

2. Dung nhan Chúa vượt xa chính ngọ,
Áo trắng như tuyết phủ non ngàn,
Hiển dung trên đỉnh thiên san
Để cho các vị chứng nhân ngắm nhìn.

Nếu chúng ta được nhìn thấy vinh quang tỏa sáng từ Thánh Thể Chúa, con mắt thể lý của chúng ta sẽ không chịu nổi. Nhưng chúng ta hãy xin được vững tin rằng : Thánh Thể Chúa đã được nên một với Ngôi Lời Thiên Chúa vinh quang ngập trời đất. Và Chúa chỉ đòi ta tín thác vào tình yêu của Chúa, để sau này được tham dự vào vinh quang vô tận của Chúa.

4. Lời Thánh Phụ vang ngân trong gió
Gọi Ngài là Thánh Tử dấu yêu,
Chúng con xưng tụng hòa theo :
Ngài là Vua Cả thiên triều muôn năm.

Thiên Chúa Cha đã tuyên dương Đức Giêsu Kitô là Con chí ái của Ngài. Ta hãy tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua lòng ta. Vua muôn vua, là Vua vũ trụ, nhưng lại chỉ muốn làm Vua lòng ta cách riêng.

6. Xin dâng Chúa đôi lời tán tụng
Ôi Giêsu cao cả vinh quang,
Thánh Linh, Thánh Phụ chứng rằng:
Ngài là Thánh Tử Cha hằng yêu thương

Ta hãy hiệp cùng cả Hội Thánh tôn vinh Đức Kitô, Con chí ái của Thiên Chúa, Ngài là sự sáng đã chiếu vào thế gian. Xin phá tan bóng tối tử thần. Và xin Chúa cho ta được tràn đầy sự thánh thiện của Chúa, như thỏi sắt được lửa thâm nhập mà nên giống như lửa, để đời chúng ta cũng được là một tia vinh quang của Chúa để tôn vinh Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là vinh quang của Thiên Chúa Cha đã nhập thế để xua đuổi bóng đen tội lỗi bao phủ loài người chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi sự u tối của vương quốc Satan.

* Hát : Chúa ơi ! Hồn con hướng về Chúa. Tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai rừng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng nhân tính của Chúa che giảm sức mạnh vô biên của vinh quang ngập đất trời của Chúa. Xin cho chúng con ngày sau được vui sướng trong vinh quang Chúa.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu con chí ái của Thiên Chúa đã tự hạ mặc nhân tính, để cho chúng con được tham dự vào thiên tính của Chúa. Xin làm cho chúng con nên thánh.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm tạ ơn Chúa đã đến phá sự u tối do tội lỗi chúng con gây ra. Xin giải thoát chúng con khỏi chết đời đời.

* Hát

* Hát : Giêsu chiến thắng (trang 52)

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st313-thanh-the-chua-giesu/