Trích từ Dân Chúa

ST310: Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.4,3-11)

Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!" Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."
Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Sa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

SUY NIỆM

Cám dỗ là cụm từ gồm : xúi bậy, rủ rê, khiêu khích, gương xấu, đôi khi là cưỡng bách làm điều sai trái, hoặc làm điều Thiên Chúa cấm, bỏ điều Thiên Chúa dạy.

Đối với Chúa, cám dỗ là phương thế Chúa dùng để thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa ta.

Đối với ta, là cơ hội để ta có thể nói bằng việc làm là chúng ta chọn Chúa, chọn sống theo luật Chúa và sống với Chúa.

Thánh Tôma Aquinô, bị gia đình phản đối việc Người đi tu. Hai anh ruột của Người đã đến tu viện đòi nhà dòng phải trả Người về cho gia đình.

Họ nghĩ rằng phải cho em nếm mùi xác thịt đã thì lúc đó mới giữ được em ở nhà, nên đã nhốt Người trên tầng cao nhất của tháp canh trong lâu đài, rồi đưa vào đó một gái điếm thạo nghề để làm cho Người sa ngã.

Thấy người phụ nữ không một miếng vải che thân, õng ẹo làm duyên, mở cửa vào phòng. Thánh nhân liền rút ngay một thanh củi đang cháy trong lò sưởi đuổi chị ta ra và đóng cửa lại, lấy than vẽ một thánh giá trên tường và quỳ xuống cầu nguyện.

Cám dỗ làm điều sai trái tức là xấu, nhưng cũng là cơ hội có tác dụng tinh luyện chúng ta trưởng thành, nếu chúng ta thật tâm hướng về Chúa Giêsu để theo gương Chúa và nhờ Chúa mà chống trả.

Trên hoang địa, Satan thấy một người nhịn ăn 40 đêm ngày mà vẫn tỉnh táo. Chúng không biết Người là Đấng Cứu Thế. Nhưng chúng sợ Người là một nhân vật phi thường Chúa dùng để thi hành một kế hoạch nào đó, có hại cho vương quốc của chúng, nên chúng ướm thử để biết Người là ai, chúng có thể chế ngự hay điều khiển được không ?

Nhân lúc Chúa đã nhịn lâu ngày và muốn ăn, chúng nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, tức người được Thiên Chúa yêu, thì hãy biến những cục đá này nên bánh mà ăn", nhưng Chúa đáp rằng : "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra".

Thua keo đó, chúng muốn thử xem Người có phải là kẻ ham hư vinh không, vì nếu là người ham hư vinh thì chúng khỏi lo, nên chúng đưa Người lên nơi cao và khích Người : "Nếu ông là Con Thiên Chúa hãy gieo mình xuống đi vì Thiên Chúa sẽ sai Thiên sứ đưa tay nâng để ông khỏi vấp chân vào đá". Nhưng Chúa đã dùng lời Kinh Thánh mà nói với chúng : "Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa, Chúa của ngươi".

Thua nữa, chúng muốn thử xem nếu Chúa ham giàu, sang, thì chúng cũng không cần phải đề phòng, nên chúng cho Người thấy sự phồn vinh của các nước và hứa sẽ cho Người làm chủ tất cả, nếu Người thờ lạy chúng. Nhưng Chúa đã dùng luật thánh mà hạ chúng rằng : "Kinh Thánh dạy : Ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi".

Nghe thế Satan bỏ đi.

Vậy nếu ta thật lòng chỉ muốn thuộc về Thiên Chúa thì ma quỷ thế gian hay xác thịt chẳng làm gì được ta.

Nếu ta lại biết dùng hy sinh hãm mình và lời Kinh Thánh làm khí giới thì chẳng kẻ thù nào thắng được ta. Mà ta lại được Thiên Chúa yêu thương và vì ta đã chọn Chúa thì có thể nào Chúa bỏ ta !

Nhưng ta còn một chiến tướng luôn luôn là thuẫn che chở ta, là bửu bối khiến ma quỷ run sợ phải tháo lùi trước khi giao chiến... đó là Nhiệm tích Thánh Thể, sức mạnh của ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là khí giới phá tan mọi công thự chiến đấu của ma quỷ. Xin Chúa hãy phá tan mọi mưu thâm chước quỷ bày ra để hòng hãm hại con.

* Hát : Giêsu chiến thắng, hùng cường, quang vinh, nước Người thống trị muôn ngàn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là của ăn đàng cho con khỏi thiếu sức, khỏi ngã gục trên đường tìm về Nước Trời, như Thiên Chúa đã tiên báo qua những tấm bánh Chúa gửi cho ngôn sứ Êlia trên đường lánh nạn lên núi Horeb nơi an toàn cho Người.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Manna, Chúa nuôi dân Israel hàng ngày suốt 40 năm trên hoang địa. Xin Chúa hãy là bánh hằng ngày nuôi sống chúng con.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con kính thờ, tôn vinh và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa nuôi hồn chúng con.

* Hát

* Kinh lạy Cha.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st310-xin-cho-de-chung-con-sa-chuoc-cam-do/