Trích từ Dân Chúa

ST309: Như Chúng Con Cũng Tha Kẻ Có Nợ Chúng Con

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.5,21-26)

"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

SUY NIỆM

Có thể chúng ta nên phân biệt hai từ : tức giận. Tức là phản ứng tự nhiên và mau qua của con người bị xúc phạm hay bị trái ý. Giận là tâm trạng cố tình của người không muốn tha thứ.

Đức Chúa Giêsu dạy : Giận mà đừng phạm tội, nghĩa là tức rồi bỏ qua chứ đừng giữ mối hận thù. Vì "tức" là phản ứng của người trọng danh dự, tuy chỉ là một phản ứng tự nhiên, không cố tình, ai cũng có.

Người không biết tức có thể là thiếu quân bình lý trí, chậm hiểu. Người không tức phải là người đã tập chế ngự tính kiêu căng, tính nóng nảy của mình. Vì kiêu căng chúng ta mới nghĩ người khác xúc phạm đến chúng ta là hỗn láo. Nhưng tập khiêm nhường tự nghĩ mình xứng đáng để người khi dễ, như vua Đavít trên đường tỵ nạn bị một kẻ phàm phu đứng xa, lấy đá ném và nguyền rủa nhà vua là đáng kiếp. Một võ quan tức, xin vua cho mình đi lấy đầu tên hỗn xược, thì vua can nói : Chính Chúa sai nó sỉ nhục trẫm.

Vì thế biết tức cũng là một tâm hồn biết tự trọng, nhưng tức mà không giận là một tâm hồn cao thượng.

Chúa Giêsu dạy : Ai giận anh em thì bị đưa ra tòa. Giận đến mắng anh em là ngốc, là ngu, có lời sỉ nhục kèm theo, thì đáng phải đưa ra hội đồng xét xử. Giận đến mức bảo người ta là phản đạo, là vô đạo thì đã có Chúa xét xử.

Như vậy, không bao giờ nên giận ai, mà có tức ai thì cũng phải tha thứ và làm hòa.

Làm hòa là một việc khó.. Nếu ta không tập suy nghĩ và sống khiêm nhường để nhận ra mình cũng có phần thiếu sót nào đó, gây cớ cho người ta xúc phạm. Lúc đó ta không chỉ dễ làm hòa mà có khi còn tự hạ xin lỗi người ta. Cư xử như vậy không chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa, đáng được Thiên Chúa gọi là con : "Ai làm cho người hòa thuận là phúc thật, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa", phương chi chính mình tự hạ đi bước trước để xin lỗi. Người như thế ở đâu cũng được an toàn, thư thái, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Chúa Giêsu dạy : "Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang bất hòa với anh, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình".

Làm hòa tức là cử chỉ nói lên sự tha thứ, mà tha thứ là thành quả của khiêm nhường, khiêm nhường là điều kiện để chính chúng ta được Thiên Chúa thứ tha.

Để dễ tha thứ phải tập. Để tập ta phải cầu nguyện xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Muốn được Thiên Chúa tha cho muôn vàn thiếu sót và tội lỗi, chúng ta cũng phải tha thứ cho anh chị em đã xúc phạm đến danh dự của chúng ta : "Các con lấy đấu nào mà đong cho người ta thì cũng sẽ được đong lại bằng đấu ấy". Mà còn hơn thế nữa, như Chúa nói : "Người ta cũng sẽ lấy đấu ấy mà đong lại cho anh chị em nhưng đã được lắc và vun cao !".

Trên thánh giá, mặc dù đau đớn nhức nhối, tê buốt và khó thở, Đức Chúa Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài rằng : Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.

Trong Nhiệm tích Thánh Thể Chúa cũng luôn luôn tha thứ cho ta mọi lỗi lầm vô phép của chúng ta. Và Chúa kêu mời ta : "Hãy học với Ta sống khiêm nhường và hiền lành".

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được theo gương Chúa luôn khiêm nhường và hiền lành để thực thi lời Chúa dạy : Hãy tha thứ để chúng con được tha thứ.

* Hát : Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì chúng con kiêu căng và ích kỷ nên tha thứ là điều rất khó đối với chúng con. Nhưng xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được khiêm nhường nhận biết những điều người ta xúc phạm đến chúng con chẳng là gì so với những điều chúng con xúc phạm đến Chúa.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đừng chấp tội chúng con. Xin tha thứ cho chúng con mọi tội lỗi, mọi sai lầm thiếu sót hàng ngày.

* Hát

* Kinh lạy Cha.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st309-nhu-chung-con-cung-tha-ke-co-no-chung-con/