Trích từ Dân Chúa

ST307: Phép Lạ Bánh Hóa Nhiều

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.15,32-39)

Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường." Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" Đức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ." Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy. Số người ăn có tới bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giêsu lên thuyền, sang miền Ma-ga-đan.

SUY NIỆM

Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài, muôn vật với khả năng hỗ tương nhau. Thực vật để nuôi động vật. Động vật để nuôi muông thú... Muông thú để bảo vệ thực vật... Nhưng tất cả đều để cho loài người quản lý, khám phá và khai thác các kho tàng phong phú trong trời đất mà hưởng dùng. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi con người phải vận dụng lý trí và năng lực mà sử dụng với lòng biết ơn Thiên Chúa. Và chia sẻ cho đồng loại để chung xây hạnh phúc cho nhau. Và luật thiên nhiên là "có làm thì mới có ăn, không nhưng ai rỗi đem phần đến cho".

Của cải vật chất làm ra được không nên hưởng thụ cách ích kỷ, để vinh thân phì gia, mà phải chia cho nhau.

Nhưng vì tham lam nhiều người tích lũy để trở nên giàu có rồi lại dùng thế lực hay ưu thế của mình mà bóc lột tha nhân, làm cho xã hội mất thế quân bình, "kẻ ăn không hết người mần không ra". Các nước mạnh cũng thôn tính bóc lột các nước yếu để làm giàu cho nước mình, đối xử với nhau bằng cách "cá lớn nuốt cá bé".

Chúa Giêsu dạy cầu nguyện cho hằng ngày dùng đủ, không được hiểu cách hạn hẹp trong miếng cơm manh áo, mà là phải cầu nguyện không chỉ bằng lời mà bằng cả hành động cho người giàu, nước giàu biết chia sẻ, nâng đỡ người nghèo, nước nghèo. Cho mọi người có công ăn việc làm, có nhà cửa, có thuốc men... để xã hội bớt chênh lệch, và cho mọi người biết coi nhau là anh em.

Cầu nguyện cho những người có phương tiện làm ăn, thu nhập nhiều, kinh nghiệm và ý thức Thiên Chúa cho mình có phương tiện thăng tiến, thì phải dùng để nâng đỡ tha nhân, phải sống tình người, tạo nên những xã hội, những cộng đồng tương thân tương ái theo lời dạy của Chúa Giêsu Cứu Thế và gương Chúa đã làm, là quên mình cho hạnh phúc tha nhân.

Những điều Tin Mừng nói về phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều phải được chúng ta phân tích, tìm hiểu và thấm nhập tinh thần của Chúa.

Vì Chúa không nhìn đám đông với cái nhìn xa lạ mà Chúa nhìn với tấm lòng yêu thương. Thấy họ tụ họp đông đảo ở hoang địa, Chúa thấy ngay họ đã phải đi đường xa, lương thực đem theo đã cạn, mà ở hoang địa tìm đâu ra bánh đủ cho cả hàng mấy ngàn người. Nên Chúa bảo các môn đệ hãy lo cho họ ăn, kẻo vì đói có thể họ xỉu dọc đường.

Các môn đệ Chúa cũng bối rối trước lệnh truyền của Chúa. Nhưng Chúa không chỉ ra lệnh mà chính Chúa tìm ngay ra kế hoạch mà mọi người, dù một em bé cũng có thể tham gia. Mấy chiếc bánh và vài con cá mà em vui vẻ chia sẻ. Rồi chính Chúa can thiệp vào nên mọi người ăn no nê mà còn thu lại được 12 giỏ đầy.

Chúa làm phép lạ ấy cũng chỉ để tạm thời cứu dân, mà còn tiên báo : Chính Chúa sẽ hiến mình làm bánh nuôi và thánh hóa những ai tin nhận tình yêu của Chúa.

Đó chính là Nhiệm tích Thánh Thể Chúa lập để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cho mọi người.

Nếu chúng ta chỉ đến trước Thánh Thể Chúa Giêsu mà thờ lạy Ngài, nhưng không tìm hiểu bài học Chúa dạy là ai nấy cũng phải quên mình cho phúc lợi tha nhân, không nghĩ đến những anh chị em nghèo khó, không nghĩ đến chính mình phải như tấm bánh bẻ ra chia sẻ cho nhau, thì e rằng chúng ta cũng phải nghe lời Chúa than :

"Dân này thờ Ta chỉ bằng môi miệng, bằng cử chỉ bề ngoài, nhưng lòng thì xa Ta".

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao người không nhà cửa, biết bao người không có một bữa cơm hàng ngày. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con biết vì đức ái chia sẻ cho anh em.

* Hát : Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao người anh em chúng con, cơm đã không có mà nhà cửa cũng không. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa, rộng tay giúp đỡ những người nghèo khổ cơ hàn.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã quên mình vì chúng con. Xin cho chúng con biết quên mình vì anh em.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được thấm nhuần giáo lý tình thương của Chúa mà tự hiến mình làm chân tay cho Chúa để phục vụ anh em nghèo khó.

* Hát

* Kinh lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st307-phep-la-banh-hoa-nhieu/