Trích từ Dân Chúa

ST304: Xin Ơn Thánh Hóa: Nguyện Danh Cha Vinh Quang

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.5,13-16)

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời".

SUY NIỆM

Trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa Cha. Đức Kitô là vinh quang của Cha. Đức Maria suốt đời sống vì vinh quang của Cha. Các Thiên thần và các Thánh là những làn sáng chiếu tỏa vinh quang của Cha.

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cho danh Cha cả sáng, thì không phải để thêm được gì vào vinh quang của Cha. Nhưng là xin Cha khứng làm cho chúng ta được nên trong sáng và thánh thiện như một tấm gương tráng thủy, có thể nhận lấy ánh sáng mặt trời, rồi phản chiếu vào một góc tối nào đó làm cho nơi đó bừng sáng. Hoặc như mặt trăng nhận ánh sáng mặt trời rồi giãi xuống trên mặt đất làm cho mặt đất được lung linh vì ánh sáng dịu dàng, tạo hứng cho biết bao văn sĩ, thi nhân.

Nói cách khác, nguyện danh Cha vinh quang, thực tế là : Xin Cha làm cho chúng con nên thánh, để chúng con phản chiếu vinh quang Cha bằng nếp sống thánh thiện theo lời dạy và gương sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Để người ta thấy chúng con là thấy Chúa nơi chúng con. Nghe chúng con là nghe được lời Thiên Chúa. Tiếp xúc chúng con là tiếp xúc với Chúa.

Trong Cựu ước, các sứ ngôn của Chúa và cách riêng hai sứ ngôn Êzêkiel và Giêrêmia đã làm cho dân tộc Do Thái của các ngài, nghe các ngài mà thấy được tội lỗi của họ, cũng như thấy được tình thương của Chúa mà hối cải. Xưa Chúa giận dân Do Thái, đã bảo với ông Môsê là : "Ta hủy đi dân cứng đầu cứng cổ này". Nhưng nhờ các ngôn sứ mà họ đã trở về cùng Chúa và Chúa đã đưa họ từ nơi lưu đày về lại xứ sở, học lại luật Chúa, và quyết tâm lấy luật Chúa làm chỉ nam để sống. Và Chúa cũng cho họ xây lại được đền thờ mà vì tội lỗi họ, Chúa đã để cho quân Canđê đốt phá bình địa.

Nhờ các ngôn sứ hướng dẫn, dân Do Thái hiểu được rằng : Đền thánh Giêrusalem mà họ đã coi là vinh quang của dân tộc, và ỷ nại có đền thánh che chở, thì Chúa phá đi để họ ý thức rằng Chúa ở khắp nơi và nếu họ trung thành tín thác vào Thiên Chúa thì họ đi đâu, ở đâu Chúa cũng đi với họ, ở với họ. Và họ chỉ làm vinh danh Chúa khi họ sống tình con thảo với Ngài.

Với chúng ta ngày nay cũng thế, Ngài cũng dùng mọi cách để nói với ta như Ngài đã nói với Thánh vương Đavíd : Ta đâu có cần các ngươi phải xây cho ta một chỗ ở. Trời là của ta, đất là của ta, muông thú không phải thức ta ăn, máu chiên sẽ không là thức ta uống.

Nhưng nhiều lần và với nhiều cách, Thiên Chúa kêu gọi ta hãy dâng lòng ta, toàn thân ta và cả đời ta cho Chúa để Chúa thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa ta, làm cho ta nên nơi Chúa ngự, giữa con cái loài người.

Để thanh tẩy ta Chúa Giêsu kêu gọi ta hãy quên mình, vác khổ giá mà theo Chúa. Vì khổ giá là phương thế thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa ta.

Để tinh luyện ta Chúa muốn ta phải hãm mình, bớt đi những chương trình tivi đồi trụy, hại cho phong hóa, lung lạc lý trí, làm ủy mị tâm hồn ta, và nhất là cho con cái.

Hãy cùng coi những chương trình tốt với con cái, đề cao những điều tốt để con cái lấy đó làm gương.

Và để thánh hóa ta, Chúa mời gọi ta : Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy. Nên rước lễ hằng ngày, ít là khi dự lễ Chúa Nhật. Và hãy dành cho Chúa những giây phút thinh lặng, nghe Chúa tâm sự và cởi mở tâm tình với Chúa.

Để bảo vệ trí lòng trong trắng và hướng đi lành mạnh, hãy cùng con cái trung thành giữ giờ kinh gia đình, chọn và cố định một thời gian thuận tiện cho mọi người có thể và sẵn sàng có mặt, và cùng nhau hướng về Chúa, ví dụ giờ kinh tối.

Hãy yêu mến và đọc Lời Chúa. Nên tổ chức mỗi tuần một buổi tối, dành tối thiểu 20 phút để chia sẻ Lời Chúa.

Sống như vậy sẽ có Chúa ở giữa gia đình như Chúa đã hứa : Khi nào có hai hay ba người họp nhau cầu nguyện thì có Ta ở giữa.

Có Chúa ở giữa gia đình làm sao gia đình không tiếp thu được vinh quang Thiên Chúa để như Chúa Giêsu nói : Các con là ánh sáng cho thế gian.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin làm cho chúng con nên thánh, để chúng con phản chiếu sự thánh thiện và tình yêu của Chúa cho môi trường sống của chúng con.

* Hát : Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng gieo sống vui trong lòng, Chúa ở với con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết vì kính mến Chúa mà loại khỏi gia đình chúng con những cuộc giải trí không lành mạnh, để chúng con không làm phiền cho Chúa, và gây ảnh hưởng xấu cho con cái.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dâng gia đình chúng con cho Chúa. Xin Chúa hãy gọi và chọn từ gia đình chúng con một người quyết tâm tận hiến làm khí cụ loan báo Tin Mừng cứu rỗi thấm nhập vào thế gian.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở với mỗi người chúng con và gia đình chúng con, mà thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa chúng con.

* Hát

* Kinh lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st304-xin-on-thanh-hoa-nguyen-danh-cha-vinh-quang/