Trích từ Dân Chúa

ST303: Xưng Ra Thiên Chúa Là Cha

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin được cảm nghiệm hạnh phúc là con của Thiên Chúa "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.6,9)

"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển..."

SUY NIỆM

"Lạy Cha chúng con ở trên trời" là một cụm từ thân thương, mà nếu Đức Chúa Giêsu không dạy chúng ta và cho chúng ta được thưa với Thiên Chúa là Cha, thì ai, dù là các Thiên thần sốt mến đâu dám gọi Thiên Chúa là Cha.

Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cha đã nhận chúng ta làm nghĩa tử :

a. Chính Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để thuộc về Ngài và Ngài có chủ quyền trên ta.

b. Ngài yêu chúng ta và săn sóc chúng ta qua tình thương Ngài thông ban cho cha mẹ ta.

c. Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta được nên chi thể của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu quý của Thiên Chúa Cha. Vì thế, ta được làm con cái Thiên Chúa không chỉ với danh hiệu, nhưng với thiên chức thực sự là con cái Thiên Chúa.

d. Trước khi về trời, Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ : "Ta về cùng Thiên Chúa là Cha Ta mà cũng là Cha anh em".

Người cha nào mà không vui mừng, không hãnh diện khi trước mặt đông người, được những người con thành đạt, có địa vị trong xã hội gọi mình là cha ?

Có người con nào làm thỏa lòng Cha mình mà không được Cha yêu thương. Nếu người Cha ấy lại là người có địa vị cao, giàu có mà lại không quảng đại lo cho con mình về mọi phương diện và đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của con một cách mau mắn sao ?

Phương chi Cha chúng ta ở trên trời là chúa tể càn khôn, là Đấng đã ban chính con trưởng của mình là Đức Giêsu Kitô để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ Satan và dẫn đưa chúng ta về cùng Cha, mà Cha lại không lấy tình Cha hiền mà đáp tình con thảo sao ?

Nhưng chúng ta cũng đừng quên : Cha chúng ta là Chúa trời đất, nhưng yêu thương từng người chúng ta như chỉ có mỗi người chúng ta là con. Còn hơn là một người mẹ yêu thương đứa con duy nhất của mình. Vì Thiên Chúa không để chúng ta thiếu thốn một ơn nào, và không một thay đổi hay một nhu cầu nào của ta mà Ngài không biết. Nhưng chính vì tình Ngài yêu thương ta mà muốn chúng ta xứng đáng với Ngài.

Làm thế nào để được ít là tương đối xứng đáng là con cái Cha ? Chính Đức Giêsu Kitô đã tiết lộ công khai điều Cha trên trời mong muốn nơi Cha là :

"Anh em phải nên thánh vì Cha anh em trên trời là Đấng Thánh".

Người thánh, trước tiên phải là người trong sạch, không tội lỗi, không để các đam mê trần tục chế ngự, luôn luôn muốn sống trong tình Cha yêu thương.

Người thánh còn phải là người giàu lòng bác ái và quên mình cho hạnh phúc tha nhân, như chính Chúa Giêsu Kitô đã quên mình vì chúng ta và dạy ta : "Anh em hãy yêu thương nhau. Yêu nhau như Thầy yêu thương anh em".

Yêu thương nhau làm cho ta nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Thiên Chúa Cha đã tuyên dương : "Đây là Con Ta yêu quý làm thỏa lòng Ta".

Nhưng gương mẫu yêu thương chính là Chúa Giêsu ẩn mình trong Nhiệm tích Thánh Thể.

Động lực khơi dậy lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân cũng là Nhiệm tích Thánh Thể.

Nhờ Nhiệm tích Thánh Thể, ta mới được nên giống, nên một với Chúa Giêsu Kitô và được làm con cái Thiên Chúa.

Sức mạnh giúp chúng ta vượt qua được các khó khăn để thực hành đức yêu người cũng là Chúa Giêsu trong Nhiệm tích Thánh Thể.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con phải yêu thương nhau. Xin giúp chúng con can đảm sống tình người với bất cứ ai.

* Hát : Yêu nhau chính là giới răn của Thầy. Yêu nhau như thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng : Chúng con chính là môn sinh của Thầy.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiều người và nhiều khi chúng con chẳng biết làm gì để thực thi đức yêu người. Vì chúng con quên rằng : Cầu nguyện cho tha nhân tùy từng nhu cầu của họ là điều ai cũng có thể làm và làm ở bất cứ nơi đâu.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin luôn luôn nhắc nhở chúng con biết để ý đến người chung quanh và sẵn sàng quên mình vì tha nhân là bước đầu yêu thương.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thánh hóa hồn xác chúng con và công việc làm ăn của chúng con.

* Hát

* Kinh Lạy Cha.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st303-xung-ra-thien-chua-la-cha/