Trích từ Dân Chúa

ST302: Cầu Nguyện Như Chúa Giêsu Dạy

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin được cảm nghiệm tình Thiên Chúa yêu ta

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.6,7-8)

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

SUY NIỆM

Ta cầu nguyện là hướng về Cha trên trời, với lòng tin kính mến yêu. Và cũng như người cha trần thế đi làm về. Đứa con nhỏ đang chơi với anh chị nó, thấy bố về, liền chạy ra giang hai tay hướng về cha nó. Làm sao ông không sung sướng, cúi xuống bồng đứa nhỏ lên, hôn nó !

Dù con chưa biết nói gì, hay không nói gì, chỉ ôm lấy ông, thì ông có cái gì cho con được ông cũng sẵn sàng cho con ông ngay.

***

Nhưng cầu nguyện đừng lải nhải. Xưa trên núi Carmel, 400 sãi bụt Baal, suốt buổi sáng vừa múa vừa hát để xin Bụt Ba-an cho lửa thiêu lễ vật của họ, mà lễ vật cứ lạnh tanh. Tiên tri Elia khích họ : "Gào lớn hơn nữa đi, có thể bụt đang ngủ hay đi vắng chăng?". Họ lại càng kêu lớn và lấy mũi nhọn đâm vào mình cho máu chảy ra mà cũng vô ích.

Khi tới giờ, thường lệ tại Giêrusalem có lễ hương ban chiều, ông Êlia mới thiết lập bàn thờ. Sát tế lễ vật. Xin người ta dội nước lên lễ vật và cả bàn thờ 3 lần. Nước chảy tràn cả mương chung quanh bàn thờ. Bấy giờ tiên tri chỉ thưa : "Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacop. Ước chi hôm nay người ta biết rằng : Ngài là Thiên Chúa và con là ngôn sứ Ngài. Xin đáp lời con để dân này nhận biết Ngài là Thiên Chúa thật". Tức thì có lửa từ bàn thờ bốc lên thiêu rụi của lễ, củi đá. Cả nước trong mương cũng cạn.

Vậy để được Thiên Chúa chấp nhận không cần dài lời, mà là lời đơn sơ do lòng chân thành tin kính, mến yêu. Bởi vì Chúa nhìn vào lòng, vào cả đời của chúng ta. Chúa biết chúng ta cần gì trước cả khi chúng ta thân thưa với Chúa. Chúa lại là Cha chúng ta, tình Ngài yêu ta không bờ không bến, vượt cả thời gian và không gian.

Tóm lại, các điều kiện phải có khi cầu nguyện là :

1. Khiêm nhường nhận biết thân phận khó nghèo và yếu kém của ta và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa.

2. Không cầu xin lợi lộc trần gian, mà xin sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa.

3. Cầu nguyện cho hạnh phúc tha nhân hơn là cầu nguyện cho mình được giàu có.

Nhưng trước hết và trên hết mọi sự, khi cầu nguyện chúng ta phải thờ lạy Thiên Chúa là Đấng duy nhất đáng kính mến và thờ lạy.

Ngài cũng là Đấng ta phải tôn vinh, chúc tụng, vì Ngài là Thánh, "trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa".

Cũng đừng quên : Chúng ta được sinh ra và có mặt trên đời là ơn huệ Chúa ban.

Chúng ta được chịu phép Rửa Tội để nên chi thể của Chúa Kitô, nên phần tử của Hội Thánh và được hứa hạnh phúc Nước Trời.

Và để được Nước Trời, Chúa đã lập các Nhiệm tích thánh cung cấp cho ta mọi phương thế để đạt được phúc trường sinh.

Cầu nguyện với tâm tình chân thành như thế làm sao Chúa không nghe lời chúng ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thiên Chúa là Cha và là Chúa chúng con. Chúng con xin nhờ Thánh Thể Chúa Kitô mà thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa.

* Hát : Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần. Đã hy sinh nên Bánh Trường sinh, để giúp con đủ sức về thiên đình.

2. Lạy Thiên Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con được sinh ra làm người, được chịu phép Rửa Tội để nên con cái Chúa. Và được bổ dưỡng bằng chính Thánh Thể Chúa Kitô Con Cha.

* Hát

3. Lạy Thiên Chúa Cha, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng chính thịt máu Đức Kitô, Con yêu quý của Chúa. Xin cho chúng con được nên một với Chúa Giêsu con Cha.

* Hát.

4. Lạy Thiên Chúa vinh quang. Xin dùng Nhiệm tích Thánh Thể thánh hóa chúng con để chúng con được cùng cả triều thần thánh tôn vinh Chúa đời đời.

* Hát

* Kinh lạy Cha.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st302-cau-nguyen-nhu-chua-giesu-day/